8.3.2017 klo 14:14
Uutinen

Viime vuonna Hämeessä käynnistyi isoja maatalousinvestointeja

Maatalouden investointien osalta vuosi 2016 oli ohjelmakauden toteuttamisessa ensimmäinen kokonainen vuosi. Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman päätöksenteko käynnistyi vuoden 2016 aikana.

Maatalouden vaikea taloudellinen tilanne ei näyttäytynyt investointihalukkuuden vähenemisenä Hämeen ELY-keskuksen alueella. Alkuvuosi oli hakemusten osalta erittäin vilkasta ja silloin haettiin tukea myös isoihin investointeihin. Tämä selviää Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsauksesta.

Erityisesti vuoden aikana ilahdutti se, että Hämeeseen rakennettiin kokonaan uusia lypsykarjanavettoja kolme kappaletta, joista yksi huomattavan suuri neljän lypsyrobotin yksikkö. Lisäksi tukea myönnettiin useisiin lypsykarjanavetan laajennus- ja peruskorjausinvestointeihin. Myös lihakarjapuolella rakennettiin kokonaan uusia emolehmäpihattoja neljä, joista peräti kolme luomutuotantoon. Kotieläintilojen tuotantorakennusten investoinnissa uusina kohteina nousivat esiin aurinkoenergian tuottamiseen liittyvät investoinnit.

Maaseudulla hankkeita monipuolisesti

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankerahoitusta kohdennettiin Hämeen maaseutusuunnitelman painopistealueisiin. Erityisesti ruokaketjun, energia-alan sekä matkailun kehittämiseen panostettiin. Yritysrahoitus saatiin hyvin liikkeelle ja rahoitusta kohdennettiin monipuolisesti pienten yritysten erilaisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Elintarvikeyritysten ja puutoimialan investointeja tuettiin useita.

Leader-ryhmien rahoitus kohdentui erilaisiin yhteisöllisiin kylien kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Myös Leader-ryhmien kautta myönnettiin yritystukia, jotka täydensivät ELY-keskuksen myöntämää yritystukea.

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi

Muita kiinnostavia aiheita