12.5.2021 klo 14:41
Uutinen

Ville Valkonen: Yritysten byrokratiaa kunnissa kevennettävä.

Yrittäjyys kantaa Suomea. On kaikille hyödyllistä, että yrittäjien aikaa kuluu mahdollisimman vähän ylimääräiseen hallintoon – silloin jää aikaa tuottavalle työlle ja asiakkaiden palvelemiselle. Yrityksillä on paljon velvoitteita, joiden hoitamiseksi yrittäjän pitää asioida kunnan kanssa. Esimerkiksi ympäristöterveydensuojelu, kaavoitus sekä rakennus- ja toimenpideluvat ovat kaikki kuntien vastuulla. Mitä pienempi yritys, sitä suurempi suhteessa se taakka, joka yrittäjälle kasaantuu ilmoituksista, luvista ja muista toimenpiteistä.

Jos kunnan palvelut digitalisoidaan oikein, sekä asukkaiden että yritysten byrokratia kevenee. Moni yrittäjä toivookin, että kunta-asiat saisi hoidetuksi verkossa missä ja koska tahansa.

Yrittäjän palvelut kannattaa kasata niin, että yrittäjä löytää ne helposti yhden verkkokanavan kautta. Kunnalle ja muille julkisille toimijoille kertaalleen syötettyjen tietojen pitäisi liikkua saumattomasti tietojärjestelmien välillä. On suorastaan älyvapaata, että 2020-luvun Suomessa voi joutua täyttämään samoja tietoja moneen kertaan erilaisiin lomakkeisiin pelkästään hallinnollisten rajojen takia.

Varsinais-Suomen kuntien on syytä kehittää asiointi- ja tietojärjestelmiä yhteistyönä. Pääsääntöisesti koko julkisen sektorin kannattaisi siirtyä samoihin koeteltuihin järjestelmiin, jotta tieto liikkuisi saumattomasti. Hyvin suunnitelluilla prosesseilla ja järjestelmillä voidaan antaa kuntalaiselle ja yritykselle myös pääsy tarkastelemaan oman asian etenemistä päätöksenteossa ja käsittelyssä.

Jokaisella kunnalla tulisi lisäksi olla yksi, selkeä yhteyspiste, jonka kanssa hoituu kaikki asiointi kunnan kanssa. Näin ei tarvitse selostaa samoja asioita uudelleen eri virkamiehille.

Yrittäjät tekevät meille kaikille suuren palveluksen, kun he ottavat riskiä, työllistävät, tuottavat arvokkaita tuotteita ja palveluita sekä maksavat veroja. Yrittäjyyttä pitää arvostaa, ja lanata hallinnolliset esteet mahdollisimman mataliksi.

Ville Valkonen

Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen

Teksti on osa Varsinais-Suomen Yrittäjien kuntavaalimielipidekirjoitus-sarjaa.