Voihan jätehuoltojärjestelmä!

Niin meillä täällä Pohjois-Karjalassa kuin koko Suomessa on jätehuoltojärjestelmä ollut viime vuosina melkoisessa myllerryksessä. Kunnallistaminen on iskenyt tähän kenttään isolla K:lla. Pahinta, mitä tämä kunnallistaminen on tehnyt, on monien alan yritysten toiminnan lopettaminen.

Tiesithän, että yritykset saavat ostaa jätehuoltopalveluja vapailta markkinoilta? Yrityksillä on lupa valita esimerkiksi jätekuljettaja sekä sekajätteelle että erilliskerätylle pakkausjätteille. Jos näitä palveluja ei ole tarjolla yksityisiltä markkinoilta, niin sitten yritys voi hakea jätehuoltopalvelua kunnalta.

Kunnat voivat kuitenkin jatkossakin päättää, että asukkaat voivat itse valita jätekuljettajansa, kun kyseessä on sekalaisen yhdyskuntajätteen ja lietteen kuljetukset. Myös pakkausjätteiden ja biojätteiden osalta kunta voi päättää, että asukas voi valita kuljettajansa, jos kyseessä ei ole erilliskeräysvelvollisuuden piirissä olevasta jätteestä, esimerkiksi taajaman ulkopuoliset kiinteistö tai kiinteistöt, joilla sijaitsee vähemmän kuin viisi huoneistoa. 

Mutta meillä näin ei ole, koska nämä toiminnot on päätetty kunnallistaa ja viimeisimpänä näistä lietteen kuljetukset. Tähän päätökseen alueemme kuljetusyrittäjät valittivat, mutta lopputulema on, että kilpailutus on tulossa.

Hallitusohjelmassa jätelakia ollaan kuitenkin uudistamassa. Jätelain ensimmäisessä vaiheessa jo tänä keväänä keskitytään mm. kunnan vastuun rajaamiseen kotitalousjätteeseen. Sikäli vähän ristiriitaiset tunteet, että jätelain uudistus tulisi juurikin rajaamaan kunnat pois lietteen kuljetuksien järjestämisestä. Jätelain uudistus pureutuu myös kilpailuneutraliteettiin.

Saa nähdä millainen tästä kilpailutuksesta tulee ja saavatko alueemme kuljetusyrittäjät enää tyhjentää asiakkaidensa lietteitä? Muualta päin Suomea on esimerkkejä kilpailutuksista, miten esim. Pirkanmaalla 60 kuljetusyrittäjää menetti työnsä, kun kaksi isoa kahmaisi markkinat. Tämä kilpailutus tuplasi asiakashinnat ja jokainen voi pohtia, miten käy palvelutason, kun yleensä se lietekaivo on tukossa jouluna tai juhannuksena.

Monet näistä sako- ja umpikaivojen tyhjentämisestä vastaavista kuljetusyrittäjistä tekee muutakin. Auraavat esim. oman alueensa kylän teitä. Sitä voi samalla pohtia miten käy tämänkin palvelutason tulevaisuudessa?

Olen samaa mieltä, kuten Suomen Yrittäjien aluekehitysohjelma sanoo, kuntien ei tule toimia sellaisilla jätehuollon markkinoilla, joilla on yritystoimintaa.

Merja Blomberg

toimitusjohtaja

Pohjois-Karjalan Yrittäjät