Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala. Kuva: NIko Jekkonen.
2.3.2022 klo 09:57
Uutinen

Voiko julkisia hankintoja kohdistaa kotimaiseen ja paikalliseen?

– Jokainen kotimaiseen tuotteeseen tai palveluun suuntautunut hankintapäätös tarkoittaa hyvää niin verotulojen kuin työpaikkojen kannalta, vakuuttaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Julkisten hankintojen suurella volyymillä on selkeä vaikutus kunnan aluetalouteen, yrittäjyyden tukemiseen ja elinvoimaisuuteen. Lausala esittää esimerkin, missä jokainen suomalainen käyttäisi laskennallisesti 10 euroa kuukaudessa lisää kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin. Tämä tarkoittaisi vuositasolla 900 miljoonaa euroa lisää kotimaista kysyntää, 300 miljoonaa euroa verotuloja ja 10 000 työpaikkaa.
– Jos asia mietitään julkisten hankintojen kautta, perustuen kysynnän ja työllisyyden väliseen yhtälöön, niin jokainen miljoona euroa lisää kotimaisille yrityksille julkisten hankintojen kautta tarkoittaa noin 300 000 euroa verotuloa ja 20 työpaikkaa.

Liiton kyselyn mukaan 87 prosenttia yrityksistä kokee, että hankintakäytäntöjä pitäisi muuttaa lähellä tuotettuja palveluja paremmin huomioiviksi. Noin 70 prosentilla kunnista on hankintoja ohjaava strategia tai ohjelma, mutta pienemmillä, alle viiden tuhannen asukkaan kunnilla ohjelma löytyy vain noin puolelta.

  • 57 % kuntapäättäjistä pyrkii ohjaamaan hankintoja paikallisille hankintalain puitteissa.
  • 70 % kuntapäättäjistä sanoo käyvänsä vuoropuhelua hankintojen valmistelussa.
  • 40 % yrittäjistä kertoo kokevansa, että vuoropuhelua olisi käyty

– Jos ei ole strategiaa, ei voi myöskään odottaa systemaattisia toimia tai tuloksia. Strateginen kehitys on toki mennyt hienosti positiiviseen suuntaan, toteaa Lausala.

Hinta, laatu, palvelu vai varmuus?

81 prosenttia kuntapäättäjistä on sitä mieltä, että hankintaosaamiseen kaivataan apuja. Tarve korostuu etenkin pienemissä kunnissa. Hinta on perinteisesti ollut ratkaiseva valintakriteeri. Keinovalikoimassa löytyy paljon muitakin tekijöitä, jotka tukevat paikallista hankintaa. Näitä ovat esimerkiksi laatu, eettisyys, vastuullisuus, tuotteen tai palvelun elinkaari, dynaamiset hankinnat, palvelukieli ja huoltovarmuus.
– Hankintalaki mahdollistaa paljon. Suurempien kaupunkien päättäjien kanssa keskustellessani on ilmennyt, että laadulliset kriteerit ovat tulleet hinnan sijaan entistä merkittävämmäksi valintaperusteeksi.

Hankinta-asioissa Lausala kehottaa yrittäjiä ottamaan yhteyttä paikallisiin hankinta-asiantuntijoihin. Lisäksi neuvoja kannattaa kysyä myös muilta yrityksiltä.
– Kanssaoppiminen on hyvä tapa edistää asiaa. Kokeneiden yrittäjien puheenvuoroja kuunnellaan tilaisuuksissamme äärimmäisen kiinnostuneesti. Joskus asiakirjojen kanssa voidaan tarvita myös juridista apua, vihjaa Lausala.

Artikkeli on tiivistelmä Tero Lausalan esityksestä Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen järjestämässä hankintaseminaarissa 15.2.2022 Hämeenlinnassa.

Tutustu myös: