Kokousnuija
10.11.2021 klo 08:57
Uutinen

Vuosikokouskutsu

Kokouksessa käsitellään sääntöjen pykälän 10 mukaiset asiat: käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten, päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastaja ja tälle varahenkilö sekä määrätään tilintarkastajan palkkio sekä valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Aika:     Torstai 25.11.2021 klo 17.30
Paikka: Tampereen Työväen Teatterin Elna ja Eero -kabinetti
             Hämeenpuisto 32, Tampere

Kokoustarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen 17.11.2020 mennessä. HUOM. Kinky Boots -ilmoittautuminen ei tarkoita, että olisit ilmoittautunut vuosikokoukseen (eikä päinvastoin). Joten jos olet jo ostanut liput, ilmoittaudu vuosikokoukseen siksi erikseen.

Kokousaineisto lähetetään etukäteen sähköpostitse ilmoittautuneille ennen kokousta ja muille pyynnöstä (pyynnöt osoitteella hervannan@yrittajat.fi).

ILMOITTAUDU TÄSTÄ ⟩