Yhdistelmävakuutus
Aikaisempaa useampi suomalainen tekee töitä sekä palkansaajana että yrittäjänä. Kuva: Getty Images
14.2.2023 klo 11:04
Uutinen

Yhä useampi tekee töitä sekä palkansaajana että yrittäjänä – Näin yhdistelmävakuutus parantaisi heidän asemaansa

Sekä palkansaajan että yrittäjän työttömyysturvaa kerryttävän yhdistelmävakuutuksen kannatus kasvaa. 

Äskettäin julkistetun kyselytutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa.

Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samaan aikaan sekä palkansaajana että yrittäjänä tehdystä työstä. Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää joko palkansaajana tai yrittäjänä, mutta rooleja ei voi yhdistää.

Tiedot ilmenevät Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn Kantar Publicilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

– Suomen Yrittäjät on jo vuosia sitten esittänyt, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua ja siirtyä yhteen työssäoloehtoon, jossa huomioitaisiin molemmissa rooleissa työskentely. On ilahduttavaa, että ajatuksella on myös näin laaja kansan tuki, Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Yhä useampi on sekä palkansaaja että yrittäjä

Viime vuosina sivutoiminen yrittäminen on lisääntynyt. 

– Heidän (sivutoimisten yrittäjien) tulee päästä samalle viivalle muiden kanssa. Kun yrittämisen kynnystä madalletaan, koko Suomi hyötyy. Kaiken työn tulee olla kannattavaa, KOKO-kassan kassanjohtaja Outi Mäki sanoo.

Kyselytutkimuksen mukaan yhdistelmävakuutusta kannattaa enemmistö kaikkien eduskunnan kuuden suurimman puolueen äänestäjistä laidasta laitaan. Eniten sitä tukevat vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat. Johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä vakuutuksen käyttöönottoa tukee 69 prosenttia, työntekijöistä 65 prosenttia. Yrittäjistä peräti 81 prosenttia on yhdistelmävakuutuksen kannalla.

”Työtulona perusteltua pitää YEL-työtuloa”

Yrittäjien Harri Hellsténin mukaan yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot kannattaisi yhdistää niin, että molemmista työnteon tavoista voisi kerryttää yhdessä turvaa.

– Työssäoloehdon kertymisen tulisi perustua vakuutettuun työtuloon ja työskentelyn kestoon, ei viikkotyöaikaan, kuten palkansaajan työssäoloehdossa nykyisin tehdään. Tätä puoltaa muun muassa se, että työttömyysvakuutusmaksut maksetaan pelkästään vakuutetun työtulon perusteella.

Työtulon osalta yrittäjätulo ja työntekijän palkkatulo voitaisiin Hellsténin mukaan yhdistää ajalta, jolloin henkilö tekee molempia töitä.

– Yrittäjän työtulona olisi perusteltua pitää YEL-työtuloa pois lukien tilanteet, jolloin yrittäjä ei ole YEL-velvollinen. Näissä tilanteissa tulisi voida vakuuttaa myös yritystoiminnan todellisia tuloja. Jos yritystoimintaa harjoittava henkilö haluaisi vakuuttaa myös yritystoimintansa työttömyysvakuutuksessa, tulisi hänen maksaa sama vakuutusmaksu, mikä maksetaan työsuhteisesta työstä.

Yrittäjätyön osalta tulisi Hellsténin mukaan edelleen säilyttää vapaus valita, haluaako henkilö ansioturvaa myös yritystoiminnasta.

Yrittäjät innokkaimpia palkkatyön yhdistäjiä

Kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista olisi kiinnostunut toimimaan samanaikaisesti sekä palkkatyössä että yrittäjänä, jos se olisi taloudellisesti turvatumpaa. Näin kertoo 42 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Innokkaimpia palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäjiä ovat yrittäjät (67 %), ylemmän keskiluokan edustajat (48 %), ammatillisesti järjestäytymättömät (48 %)  ja vasemmistoliiton äänestäjät (47 %).

Suomalaisista 44 prosenttia ei olisi itse kiinnostunut työskentelemään yhtäaikaisesti palkkatyössä ja yrittäjänä, vaikka siitä tehtäisiin turvatumpaa.

Kysely tehtiin Kantar Publicin vastaajapaneelissa verkossa 6.-13.1.2023. Vastaajia oli 1043. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen