16.10.2020 klo 14:04
Uutinen

Yhdessä erilainen

Ilomantsin Yrittäjien artikkeli Pohjois-Karjalan Yrittäjien 80-vuotisjuhlajulkaisusta.

Ilomantsin Yrittäjät ry
Perustettu 30.5.1967

10 syytä kuulua joukkoon

”Yhteistyö kunnan ja Business Joensuun kanssa. Tietoa yritystoimintaan liittyvistä asioista ja asiantuntijaohjausta ja -neuvontaa. Paikallinen yhteistoiminta ja virkistäytyminen muiden yrittäjien kanssa.”

”Halusin kuulua yrittäjiin ja olla osa yrittäjäverkostoa.”

”Haluan kuulua yrittäjiin, koska se lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Koen kuuluvani ryhmään, jossa muut toimijat voivat ymmärtää minua. Yhteiset onnistumiset ja haasteet on aina mukava jakaa kaverin kanssa ja saada täten peilauspintaa ajatuksille ja mahdollisuutta kehittää omia ajatuksia ja kehittyä. Minusta pelottava ajatus on jumahtaa paikoilleen ja voin sanoa, että yrittäjäystävien kanssa sitä ei tapahdu. Koulutus- ja virkistäytymispäivät ovat aluksi mukava syy liittyä yrittäjiin ja jatkossa osaltaan tukea yrittäjissä pysymistä.”

”Miksi en kuuluisi yrittäjäyhdistykseen? Koen, että näin minulla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Yhdistyksen kautta saamistani verkostoista, löytyy aina joku, joka osaa auttaa ja neuvoa kun sitä tarvitsen. Olen myös osallistunut koulutuksiin ja perheiden yrittäjätapahtumiin. Toivottavasti tulevaisuudessa myös minunkin yrittäjäkokemuksesta on jollekin apua”

”Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen antaa hyvän verkoston sekä mahdollisuuden vaikuttaa paikallisesti yrittäjien asioihin. Lisäksi kansallinen yrittäjäyhdistys edistää meidän yrittäjien tärkeitä asioita, joten siksikin on mielestäni tärkeää ja arvokasta kuulua yrittäjäjärjestöön.”

”Minulle yrittäjäyhdistys on turvallinen ympäristö keskustella asioista. Vaikka toimimme hyvinkin eri aloilla, tietyt samat lainalaisuudet yhdistävät meitä. Ja tieto siitä, että joku ymmärtää minun vaikeuksia ja auttaa tarvittaessa on sellainen rikkaus, jota en ole missään kohdannut samalla tavalla. Uskoisin, että tuo tunne oli aika ratkaiseva myös 80 vuotta sitten.”

”Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen on meille aina ollut suuri kunnia ja itsestäänselvyys. Yrittäjäyhdistyksen avulla olemme saaneet hyvän verkoston, jonka avulla voimme toisaalta kehittää omaa liiketoimintaamme toisten yrittäjien kokemusten ja oppien avulla sekä toisaalta auttaa omalta osaltamme toisia yrittäjiä kehittämään heidän toimintaansa entistä paremmaksi. Yhdessä tekemällä, kokemuksia jakamalla sekä keskustelemalla toistemme kanssa, teemme toinen toisistamme entistä vahvempia.”

”Halusin liittyä yrittäjäyhdistykseen ollakseni mukana vaikuttamassa siihen, että yrittäjyys Ilomantsissa jatkuisi ja se olisi kaikkia, kuntaa ja sen asukkaita hyödyttävää toimintaa. Tänä päivänä olen tyytyväinen useisiin asioihin, joita yhdistyksen kautta olen saanut, mutta erityisesti siihen, että yhdistystämme aidosti kuunnellaan ja olemme mukana ihmisen elämässä esikoulusta eläkkeelle. Yrittäjäyhdistykseen ja samanhenkisten ihmisten joukkoon kuuluminen on minulle etuoikeus ja kunnia, elämäntapa.”

”Ilomantsissa toimivat 270 eri kokoista yritystä ovat tärkeitä julkisten palvelujen täydentäjinä ja yksityisten palvelujen tarjoajina. Moni palvelu paikkakunnallamme mahdollistuu yrittäjien tuottamana. Yritysten merkitys kunnan elinvoiman ylläpitämisessä ja kasvattamisessa on suuri niiden tarjoamien työpaikkojen ja verotulojen kautta.” Kunnanjohtaja Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta

”Osallistuminen paikallisyhdistyksen toimintaan auttaa työtäni yrityksiä neuvovana ja valmentavana yritysasiantuntijana. Paikallisyhdistyksen avulla yrittäjien kynnys ottaa yhteyttä madaltuu. Samalla paikallisyhdistys toimii hyvänä linkkinä Business Joensuun ja muiden yhteistyötahojen välillä. Yhteistyömme sujuu hyvin, ja olemalla mukana toiminnassa pysymme puolin ja toisin ajan tasalla toistemme ajankohtaisista asioista. Samalla saamme tietoa yrittäjien toiveista ja tarpeista.” Yritysasiantuntija Heli Hirvonen, Business Joensuu Oy

Pääkuvassa yhdistyksen hallitus kirkkoveneilemässä 2019

Lisää kuvia vuosien varrelta:


Yrittäjien Toririeha 2008


Lumikenkäkisa kevätkokouksessa 2010. Kuvassa Raili Katajisto, Marita Palokas, Matti Karvinen, Eero Katajisto, Marjatta Hiltunen, Veli Jeskanen ja Tarmo Hiltunen.


Yrittäjien Lammassaaren virkistysretki kesällä 2019


Hieman erilainen syyskokous 2019. Oikealla aina niin charmikas pj Hannu Urjanheimo vieressään juuri Vuoden yritykseksi palkitun Möhkön Mantan Jorma Mustonen


Pohjois-Karjalan Yrittäjien 80-vuotisjuhlajulkaisua pääset lukemaan täältä >