24.5.2022 klo 16:07
Uutinen

Yhdessä olemme enemmän

Kuntabarometri julkaistiin Vaasassa kunnallisjohdon seminaarissa 18–19.5. Etelä-Savosta seminaariin lähti ennätysmäärä, yli 60 kuntapäättäjää ja yrittäjää. Yhteisessä tilaisuudessa saimme kuulla puheenvuoroja yhteistyön tärkeydestä. Näkemys tuntui olevan kaikilla sama, yhdessä olemme enemmän.

Kuntien päätöksenteon tulisi olla yritysmyönteistä ja yritysvaikutusten arviointia tulee tehdä päätöksenteossa laajasti ja matalalla kynnyksellä. Elinvoima ja alueen menestys rakennetaan yhdessä yritysten kanssa. Siksi on tärkeää ottaa yritysten kokemukset elinvoimasta käyttöön.

Etelä-Savossa yritysten mielestä kunnat hoitavat parhaiten infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot), ja toiseksi parhaiten yrityspalvelut, yrityspalveluiden kehittämiseen kannattaakin kuntien satsata, jotta yritykset saavat laadukasta ja osaavaa palvelua. Tulevaisuutta varten on pohdittava maakunnallisten elinkeinopalveluiden mahdollisuutta, jotta taataan kaikille tasavertaiset palvelut.

Elinkeinopolitiikan asema kunnissa on myös eteläsavolaisten yritysten mielestä kehnommalla tasolla kuin muualla Suomessa. Avoin viestintä ja yritysten osallistaminen heitä koskevien päätösten tekemiseen on kuntien edunmukaista.

Kuntien hankintapolitiikka oli alimmalla tasolla koko maan keskiarvoon verrattuna, elinkeinopolitiikan osa-alueista. Kuntien on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota hankintojen avoimuuteen ja käytävä markkinavuoropuheluja alueen yrittäjien kanssa tiiviimmin. Hankintaosaamisen kehittäminen on kunnissa keskeisessä roolissa hankintapolitiikan parantamisessa.

Alueella keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 2,80 asteikolla 1–5. Koko maan keskiarvo on 3,08. Tämä on taso, johon meidän vähintään pitäisi pyrkiä ja päästä seuraavan kahden vuoden aikana. Tähän pääseminen vaatii aktiivista yhteistyötä kuntien ja organisaatioiden kesken sekä uutta ajattelutapaa yhtenäisemmästä Etelä-Savosta.

Tuloksia käydään yhdessä kuntien kanssa läpi ja autamme kuntia parantamaan yritysystävällisyyttä, jotta kasvu meillä Etelä-Savossa olisi mahdollista.

Barometrin tulokset ovat luettavissa tästä.