19.12.2017 klo 11:11
Uutinen

Yhteiskuntavaikuttaminen 2017, mitä saimme aikaan?

Yhteiskuntavaikuttaminen on yrittäjäjärjestön tärkeimpiä tehtäviä. Paikallisyhdistystasolla se käytännössä tarkoittaa sitä, että pidämme yrittäjien puolta suhteessa esim. kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin. Yhteistyöllä puolen pitäminen sujuu parhaiten.

Kaupunginjohdon tapaamiset

Kuopion Yrittäjien edustajat (puheenjohtaja Jouni Ortju, Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan puheenjohtaja Laura Sinisalo, varapuheenjohtaja Jyrki Sarkkinen sekä toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen) tapasivat Kuopion kaupunginjohtoa vuoden 2017 aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Kaupungin edustajina tapaamisiin osallistuivat ensin kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja vs. elinkeinojohtaja Unto Juutinen ja sittemmin vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen ja elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen. Kuopion Yrittäjät edustaa tapaamisissa alueen kaikkia yrittäjäyhdistyksiä.

Kaupunginjohdon tapaamisissa vuonna 2017 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

  • julkiset hankinnat, HankintaSampo, hankintastrategia
  • yritysvaikutusten arviointi mm. katuremonteissa
  • sote- ja maakuntauudistus, vaikutus yrittäjiin
  • vuonna 2016 järjestetyn kehittämiskävelyn tulokset ja toimenpiteet
  • Kuopion kaupungin liikelaitosten kilpailua vääristävä toiminta

Keskustelujen seurauksena on järjestetty mm. hankintakoulutusta virkamiehille, rohkaistu HankintaSammon käyttöön pienhankinnoissa, saatu hankintastrategiaan/ohjeistukseen ohjeet myös monille yrittäjille merkittäviin pienhankintoihin (alle 60 000 e). Yritysvaikutusten arvioinnista päätöksen teossa on keskusteltu paitsi hankintoihin liittyen, myös esim. katujen korjaus/putkiremontteihin liittyen. On vaikutettu siihen, että jatkossa katuremonteista ollaan hyvissä ajoin yhteydessä remontin jalkoihin pakostakin jääviin yrityksiin. Kaupungin liikelaitosten toiminta on silloin tällöin noussut keskusteluihin vuoden aikana, kun yrittäjiltä on tullut viestiä liikelaitosten kilpailua vääristävästä toiminnasta.

– Kenenkään yksittäisen yrittäjän asiaa ei sinänsä lähdetä kaupunginjohdon tapaamisissa käsittelemään, vaan asialla on oltava myös yleistä merkitystä. Toki viemme yksittäisen yrittäjän tärkeää asiaa muita kanavia eteenpäin, kertoo puheenjohtaja Jouni Ortju.

– Kuopion kaupunkia kiitämme hyvästä yhteistyöstä, kynnys kaupungintalolle on madaltunut vuosien kuluessa, Ortju sanoo

Kaupunginjohdon tapaamiset on koettu molemmin puolin hyödyllisiksi, ja kuukausittaisia tapaamisia jatketaan vuonna 2018.

#Kuopio2040 – tavoite saavutettiin

Kuopion Yrittäjät ja Kuopion alueen kauppakamari julkaisivat syksyllä 2016 yhteisen tavoitteen saada Kuopiolle rohkea 200 000 asukkaan tavoite kaupungin uuteen strategiaan. Kauppakamarin laatiman aloitteen mukaan asukastavoite tuo alueelle kiinnostavuutta ja mm. sijoittavat uskaltavat tehdä alueelle isompia avauksia. Katsottiin, että Kuopion profiloituminen kasvukaupungiksi nostaa koko Pohjois-Savon menestymisen mahdollisuuksia.

Tavoitteen edistämiseksi vuoden aikana järjestettiin vähintään kuusi erilaista tilaisuutta, mm. 5.9. #Kuopio2040 –seminaari, jossa puhujana oli mm. aluetutkija Timo Aro. Pääsimme myös kommentoimaan strategiaa, ja esimerkiksi yleisöosastokirjoituksin pyrimme vaikuttamaan päättäjiin niin, että he uskaltavat asettaa 200 000 asukkaan kaupungin vuonna 2040 tavoitteekseen. Valtuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian joulukuussa niin, että yhteinen kasvutavoite on siihen kirjattuna.

#Kuopio2040 on nyt kaupungin ja elinkeinoelämän yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseksi yhteistyö ja yhdessä tekeminen jatkuu yhteistyössä Kauppakamarin kanssa.

Kotihoitoillat – yhteistyön kehittämistä

Kuopion kaupungin kotihoidon yksikkö ilmoitti keväällä 2017 aloittavansa yhteistyön Postin kanssa kotiin annettavissa palveluissa Kuopion reuna-aluilla. Reagoimme pilottiin olemalla yhteydessä Kuopion kaupungin kotihoidosta vastaaviin virkamiehiin, ja ryhdyimme yhdessä miettimään mitä mahdollisuuksia yrityksillä on hoitaa kasvavaa vanhuspalvelujen tarvetta. Kahteen järjestettyyn tilaisuuteen saimme koolle yli sata yrittäjää/yrityksen edustajaa.

Kasvava markkina ja kaupungin pienenevät resurssit on yhtälö, jonka ratkaisemista jatkamme vuonna 2018.

YritysKuopio –verkosto yrittäjän apuna

Olemme olleet mukana kehittämässä kaupungin yrityspalvelun ja alueen oppilaitosten kanssa yhteistyössä verkostoa, jonka näkyvin toimenpide on joka tiistai kokoontuva yrittäjän pika-apu. Verkosto antaa ajanvarauksella maksutonta yksilöllistä ja luottamuksellista neuvontaa yrityksille asiassa kun asiassa. Verkoston tehtävänä on myös saada yritysaktiivisuus Kuopion alueella nousuun.

Pika-apu kokoontuu jatkossakin tiistaisin klo 8-10, ajanvaraus on numerosta 017 182089.

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan kokoonpano vuonna 2017: puheenjohtaja Laura Sinisalo, jäsenet Jouni Ortju, Mikko Rissanen, Matti Auvinen, Marja Berg sekä Kirsi Sisso-Litmanen.