Yhdistelmävakuutus
Yhdistelmävakuutus voisi parantaa sivutoimisten yrittäjien sosiaaliturvaa. Kuva: Getty Images
17.2.2023 klo 08:01
Uutinen

Yksinyrittäjä puolustaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa: ”Jos työntekijä pakotetaan yrittäjäksi, sosiaaliturva voi olla heikoissa kantimissa”

Yhdistelmävakuutus helpottaisi niitä työntekijöitä, jotka haluavat toimia sivutoimisina yrittäjinä.

Espoolaisen PolyQualityn Oy:n yksinyrittäjä Kati Halonen on toiminut viestintäalan yrittäjänä vuodesta 2013 lähtien. Sitä ennen hän oli palkkatöissä myyntipäällikkönä ja -insinöörinä sekä erilaisissa viestintä- ja koulutusalan töissä. 

– Tunnen useita ihmisiä, jotka tekevät töitä samanaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä. Useat heistä ovat erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Tänä päivänä on yleistä, että ihmiset ovat vuoroin töissä ja vuoroin yrittäjänä. Heille pitäisi antaa mahdollisuus valita miten he haluavat hoitaa sosiaaliturvansa. Siinä mielessä yhdistelmävakuutus tai mahdollisuus kuulua kahteen kassaan olisi erittäin kannatettava vaihtoehto, Halonen sanoo.

Vastikään julkaistun kyselytutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Tiedot ilmenevät Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn Kantar Publicilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

– On tärkeää, että ihmiselle annetaan mahdollisuus tehdä halutessaan töitä palkkatöiden ohella myös yrittäjänä. Fiksu työnantaja antaa työntekijälle sivutoimiluvan, jos kyse ei ole kilpailevasta liiketoiminnasta. Jos sen sijaan työntekijä pakotetaan syystä tai toisesta yrittäjäksi, sosiaaliturva voi olla aika heikoissa kantimissa. Siksi kannatan yrittäjän sosiaaliturvan kehittämistä, Halonen jatkaa.

“Tulee päästä samalle viivalle”

Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samaan aikaan sekä palkansaajana että yrittäjänä tehdystä työstä. Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää joko palkansaajana tai yrittäjänä, mutta eri rooleja ei voi yhdistää.

– Suomen Yrittäjät on jo pitkään esittänyt, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua ja siirtyä yhteen työssäoloehtoon, jossa huomioitaisiin molemmissa rooleissa työskentely. On ilahduttavaa, että ajatuksella on myös näin laaja kansan tuki, Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kommentoi.

Viime vuosina sivutoiminen yrittäminen on lisääntynyt. 

– Heidän (sivutoimisten yrittäjien) tulee päästä samalle viivalle muiden kanssa. Kun yrittämisen kynnystä madalletaan, koko Suomi hyötyy. Kaiken työn tulee olla kannattavaa, KOKO-kassan kassanjohtaja Outi Mäki sanoo.

Kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista olisi kiinnostunut toimimaan samanaikaisesti sekä palkkatyössä että yrittäjänä, jos se olisi taloudellisesti turvatumpaa. Näin kertoo 42 prosenttia KOKOn kyselytutkimukseen vastanneista.

Työtulo parempi mittari kuin viikkotyöaika

Yrittäjien Hellsténin mukaan yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot kannattaisi yhdistää niin, että molemmista työnteon tavoista voisi kerryttää yhdessä turvaa.

– Työssäoloehdon kertymisen tulisi perustua vakuutettuun työtuloon ja työskentelyn kestoon, ei viikkotyöaikaan, kuten palkansaajan työssäoloehdossa nykyisin tehdään. Tätä puoltaa muun muassa se, että työttömyysvakuutusmaksut maksetaan pelkästään vakuutetun työtulon perusteella.

Työtulon osalta yrittäjätulo ja työntekijän palkkatulo voitaisiin Hellsténin mukaan yhdistää ajalta, jolloin henkilö tekee molempia töitä.

– Yrittäjän työtulona olisi perusteltua pitää YEL-työtuloa pois lukien tilanteet, jolloin yrittäjä ei ole YEL-velvollinen. Näissä tilanteissa tulisi voida vakuuttaa myös yritystoiminnan todellisia tuloja. Jos yritystoimintaa harjoittava henkilö haluaisi vakuuttaa myös yritystoimintansa työttömyysvakuutuksessa, tulisi hänen maksaa sama vakuutusmaksu, mikä maksetaan työsuhteisesta työstä.

Yrittäjätyön osalta tulisi Hellsténin mukaan edelleen säilyttää vapaus valita, haluaako henkilö ansioturvaa myös yritystoiminnasta.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen