22.4.2020 klo 12:26
Uutinen

Yksinyrittäjätuen haku avautunut Kirkkonummella

Lue ohjeet, valmistaudu hakemiseen ja täytä hakulomake kunnan sivuilla

Yksinyrittäjien toimintatuen (ns. koronatuen) haku on avattu

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien valtionavustuksista astui voimaan 9.4.2020. Hallituksen lisätalousarviosta 250 miljoonaa euroa kohdennetaan yksinyrittäjien tukemiseksi kuntien kautta.Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen kotikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Kirkkonummen kunta toteuttaa yksinyrittäjätukihaun sähköisesti ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Valmistaudu huolellisesti hakemiseen:

 • Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin TEM:n sivuilla
 • Selvitä yrityksesi YTJ-rekisterin mukainen kotikunta. Yrityksesi kotikunta ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkuntasi tai kunta, jossa yrityksesi harjoittaa liiketoimintaa. Jos yrityksesi kotikunta on muu kuin Kirkkonummi, et voi hakea tukea meiltä.
 • Selvitä yrityksesi päätoimiala (Tilastokeskuksen toimialaluokitus)
 • Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ja muut tiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi
 • Selvitä yrityksesi de minimis-tuet. De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessäsi on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää, lue lisää de minimis-tuista TEM:n sivuilta
 • Valmistele sähköistä hakemusta varten liitteet (esim. pdf-tiedostona):
  • Tilinpäätös 2019 (tai viimeisin tilinpäätös) tai veroilmoitus 2019 (tai viimeisin veroilmoitus).
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).
  • Jos yrityksellä on verovelkaa, siitä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
  • Lisäksi hakemukseen tarvitset lyhyen kirjallisen kuvauksen yrityksesi myyntituottojen muutoksesta 2019 – 2020 (merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän) sekä suunnitelman tuen käytöstä.

Hakuohjeet ja lomake kunnan sivuilla >>