28.5.2020 klo 14:10
Uutinen

Yksinyrittäjätukea runsaasti jäljellä – yksinyrittäjiä kannustetaan tuen hakemiseen

Kuntien myöntämän 2000 euron yksinyrittäjätuen tarkoitus on auttaa yrittäjää selviytymään koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Yksinyrittäjätuen kokonaismäärä LADECin toiminta-alueen kunnissa on noin 7,4 miljoonaa euroa, josta jaettu on noin 1,9 miljoonaa.

Päijät-Hämeen Yrittäjät toteuttivat 19.5.–26.5. jäsenilleen kyselyn yksinyrittäjätuesta selvittääkseen syitä tuen hakematta jättämiselle. Kyselyn tuloksista selvisi, että tuen hakukriteerit sekä hakukelpoisuus tukeen ovat aiheuttaneet epäselvyyttä. Epäselvyyttä selittää osin se, että Työ- ja elinkeinoministeriön laatimat hakukriteerit ovat muuttuneet kesken yksinyrittäjätuen hakuajan.

Sivutulot tai eläke eivät estä tuen saamista

Tukea yksinyrittäjille voidaan hakemusten perusteella myöntää yritystoiminnasta 16.3. – 31.8.2020 aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle. Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassaolevan YEL-vakuutuksen ja liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja nopeimmillaan päätöksen voi saada muutamassa päivässä. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Mahdollisuus tukeen kannattaa aina selvittää

Yrittäjiä halutaan rohkaista yksinyrittäjätuen hakemiseen. LADECin Neuvonta- ja kehittämispalveluiden johtaja Päivi Leppänen kertoo hakemuksia tulleen odotettua vähemmän, ja kehoittaa samalla yrittäjiä rohkeasti ottamaan yhteyttä ja hakemaan tukea. Useampi taho on valmiina vastaamaan yrittäjien kysymyksiin.

– Samalla kun koronan vaikutukset alkavat vasta selvitä, on hyvä muistaa, että yksinyrittäjätuen haku on koko ajan käynnissä ja jatkuu 30.9.2020 asti. Jos oma hakukelpoisuus tai hakuprosessi mietityttää, kannattaa muistaa että apua ja tietoa on saatavilla. LADEC-kunnissa toimivat yrittäjät löytävät palvelut LADECista, tai kuntien omista elinkeinopalveluista, muistuttaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

– Ja kuten aina, Päijät-Hämeen Yrittäjät ja kymmenen aktiivista paikallisyhdistystä ovat yrittäjien tukena. Kannustan yrittäjiä olemaan järjestöön matalalla kynnyksellä yhteydessä ja seuraamaan Päijät-Hämeen Yrittäjien ajantasaisia nettisivuja, kehottaa Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Tiina Wangel.

LADECin yritysneuvojat auttavat yksinyrittäjiä kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä asioissa arkisin LADECin palvelunumerossa 044 702 2700 sekä verkkosivujen chatissa www.ladec.fi. LADEC palvelee seitsemässä kunnassa: Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella.

Myös niissä kunnissa, jotka eivät kuulu LADECin piiriin, tukea hakemiseen saa kunnan elinkeinopalveluista, kuntakohtaiset yhteystiedot täältä >

Lisätietoja:

Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, 040 085 4995, heta.vihervirta-vuontelo@yrittajat.fi

Päivi Leppänen, johtaja, Neuvonta- ja kehittämispalvelut, Lahden Seudun Kehitys LADEC, 050 568 7446, paivi.leppanen@ladec.fi