20.2.2020 klo 11:43
Uutinen

Yksinyrittäjien määrän kasvu on yrittäjien mielestä hiljainen protesti työllistämisen vaikeuteen

Savo-Karjalan kansanedustajat ja nimikkoyrittäjät kohtasivat Saanassa.

Savo-Karjalan kansanedustajat ja nimikkoyrittäjät kokoontuivat läpikäymään valtakunnan ja alueemme ajankohtaisia asioita. Työmarkkina-asiat nousivat voimakkaasti keskusteluun maassa vallitsevan yleisen tilanteenkin vuoksi.

Keskustelussa esille nousi mm. hallituksen työllisyyden nostamiseen liittyvä elementti, palkkatuki. Yrittäjien viesti oli hyvin selkeä, palkkatuki ei ole oikeasti se, mikä auttaa työllistämisessä. Palkkatuki on hyvä vaikeammin työllistyvien osalta, mutta pääsääntöisesti yritykset haluavat työllistää osaavaa työvoimaa yrityksen kasvaessa. Tällä hetkellä sääntely ja raskas byrokratia työntekijän palkkaamisessa koetaan yritysten suunnalta ongelmaksi.

– Keskustelu työllisyyden nostamisesta pitää suunnata olemassa olevien esteiden purkamiseen. Hokkuspokkus temput eivät auta, vaikka niillä hyvä tarkoitus olisikin. Yrittäjiemme viesti on selkeä, yrittäjät palkkaavat tarpeeseen yrityksen liiketoiminnan ja liikevaihdon kasvaessa. Toki palkkatuet voivat olla osa kokonaisuutta, mutta painopiste pitää olla työllistämisen esteiden purkamisessa sekä ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen kannustamisessa, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Työn vastaanottaminen pitää olla kannustavaa

Yrittäjien mielestä suomalaisen hyvinvointirakenteen rappeutuminen on todellinen uhka, ellei työmarkkinoiden, sosiaaliturvan ja verotuksen isoja linjoja saada uudistettua. Yrittäjäjärjestö on jo vuosikymmeniä tuonut esille paikallisen sopimisen ja joustavampien työmarkkinoiden tärkeyden yhtenä kansalliseen kilpailukykyyn vaikuttava asiana.

– Meidän pitää ottaa oppia maista, joissa näitä asioita on jo viety eteenpäin. Työn vastaanottaminen pitää olla kannattavampaa kuin sosiaalietuuksilla elämisen. Pitkittynyt työttömyys on suuri uhka ihmisen elämänhallinnallekin ja tämä näkyy valitettavasti työnhakijoiden joukossa, toteaa Paula Aikio-Tallgren.

Savon ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät toivat tilaisuudessa omat kehittämistä vaativat asiat kansanedustajille esille. Yhdessä todettiin, että listatut asiat toimivat vaalikauden ajan tavoitteina, joita viedään yhdessä eteenpäin. Listoista poimittiin alkuun neljä asiaa, joita kansanedustajat lupasivat omalta osaltaan edistää.

1. Väylät

– Itä-rata (rahoitus suunnittelulle, oma hankeyhtiö Itä-radalle)

– ratapihat kuntoon

– alemman tieverkon ylläpitoon ja korjausvelkaan satsattava, tiet Savo-Karjalassa muuta maata huonommat

2. Työlupamenettelyihin joustoa

– Sesonki- ja kausityöntekijöiden työluvat (maa-, metsä-, marja- ja talouselinkeinot)

3. Kiinteistö -ja sähköverotus aluetta ja sen ihmisiä palvelevaksi

4. Yritysten omistajan -ja sukupolvenvaihdospalvelu kansallisen jatkuvan rahoituksen piiriin (TEM)

Kansanedustaja-nimikkoyrittäjäparit:

Eestilä Markku – Toivanen Anna-Liisa, Tahko.me Majoituspalvelut
Essayah Sari – Uotinen Oskari, InFlow
Heikkinen Hannakaisa – Pitkänen Pasi, Kumoni Oy
Kilpi Marko – Sutinen Mika, hallitusammattilainen
Reijonen Minna – Sinisalo Laura, Nutrinet Oy
Semi Matti – Malinen Heli, Alpo Malinen Oy (K-Rauta Malinen)
Väätäinen Tuula – Ronkainen Yrjö, Varpuke Oy

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, p. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren(at)yrittajat.fi