13.9.2018 klo 15:56
Uutinen

Yksityinen olkoon yksityistä ja julkinen julkista

Lainsäädäntö asettaa velvoitteen kilpailluilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalveluiden yhtiöittämisestä tai vetäytymisestä kilpailluilta markkinoilta 31.12.2018 mennessä (Kuntalaki 410/2015). Yhtiöittämisvelvoite koskee Kuopion kaupungissa toimivaa Kallaveden Työterveys liikelaitosta, koska sillä on ollut myös yksityisiä yrityksiä asiakkainaan.

Asiaa valmistelleet Kuopiossa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä ovat kehittäneet näppärän keinon kiertää kuntien velvoitetta vetäytyä kilpailluilta markkinoilta. Kuopion kaupunginhallitus on esittämässä kaupunginvaltuustolle perustettavaksi kaksi julkisomisteista yhtiötä, joista toinen on in-house yhtiö työnimeltään Järviseudun Työterveys Oy.

Markkinoilla toimiva toinen yhtiö Kallaveden Työterveys Oy tarjoaisi sekä lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa että myös sairaanhoidollisia palveluita mm yrityksille. Enemmistöomistajaksi tulisi lopulta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jolla lain vaatimus kuntien omistamien yritysten kilpailukiellosta ohitettaisiin. Sairaanhoitopiiri on kuitenkin yhtä lailla julkinen taho.

Markkinoilla toimiva julkisomisteinen työterveyshuollon yhtiö on täysin konkurssisuojattu eikä joudu kantamaan yrittäjän riskiä. Kallaveden Työterveys Oy:llä ei tule olemaan tiloja, ei omaa potilastietojärjestelmää eikä muuta omaa henkilökuntaa kuin pelkästään toimitusjohtaja. Investointeja Kallaveden Työterveys Oy:llä tulisi siis olemaan pyöreän nollan edestä eikä muita kuluja ensi alkuun kuin vain toimitusjohtajan palkka. Yrittäjänä toimivien pitäisi ymmärtää kyseisen toiminnan täydellinen riskittömyys ja hinnoittelun voi päättää vapaasti vaikka alle markkinahintojen, mistä aiheutuu markkinahäiriköinti.

Markkinaehtoisen yhtiön perustamista perustellaan sillä, että osa yrittäjistä haluaa nimenomaan ostaa palvelua julkiselta puolelta. Kyseiset yritykset lienevät tällä hetkelläkin Kallaveden Työterveys liikelaitoksen, Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuollon asiakkaita. Kummastelen suuresti yritysten halua ostaa työterveyshuollon palvelua julkiselta puolelta, koska yritystenhän pitäisi olla nimenomaan vapaan markkinatalouden kannattajia. Ostamalla palvelua julkisomisteiselta Oy:ltä sahataan naapuriyrittäjän oksaa.

Piankos julkisomisteisia yhtiöitä perustetaan lisääkin ja vain mielikuvitus on rajana, mitä palveluita julkisesti omistetut markkinaehtoiset yritykset voisivatkaan kilpailluilla markkinoilla tuottaa kuten mm kiinteistöhuoltoa, ruokapalveluita, sote-palveluita ja kuljetuspalvelua. Ehkäpä vielä halvempaan hintaan, tappio kun ei juuri kirpaise. Jokainen tällainen julkisomisteinen markkinayhtiö sieppaisi siivun muiden yritysten liikevaihdosta.

Lain kirjaimen tarkoitus on ollut, että kilpailluilla markkinoilla toimisi vain niitä yrityksiä, joita sinne kuuluu; yrityksiä, jotka kantavat yrittämisen riskiä. Suurin osa Kuopion kuntapoliitikoista on eräänlaisessa kuplassa; julkisen toimijan etulyöntiasemaa yrittäjiin nähden halutaan vahvistaa. Kunnan pitäisi olla yritystoiminnan mahdollistaja, mutta työterveyshuollon yrityskentässä julkisomisteinen yhtiö on selvä markkinahäirikkö. Siksi vastustamme tämän markkinaehtoisen yhtiön perustamista ja muutakin vastaavanlaista trendiä perustaa julkisomisteisia yhtiöitä kilpailluille markkinoille.

Marja Berg, yrittäjä Antero Peiponen, yrityskoordinaattori
Kaupunginvaltuutettu, Vihreät Kaupunginvaltuutettu, Keskusta