13.12.2017 klo 08:02
Uutinen

Yksityinen sektori on kasvattanut osuuttaan liikuntataloudessa

Liikunnan ja urheilun yksityinen sektori on kasvattanut asemiaan Euroopassa – isot ulkomaiset yhtiöt ovat vallanneet markkinoita Suomessa.

Yksityisen liikunta- ja urheilutoimialan merkitys on kasvanut Euroopassa, vaikka valtio, kunnat ja vapaaehtoisuuteen perustuva urheiluseuratoiminta ovat edelleen liikuntapalvelujen päätuottajia. Taloudellista voittoa tavoittelevan liikuntabisneksen merkitys on näkynyt tällä vuosituhannella erityisesti urheilutarvikkeiden myynnin ja kuntosaliyritysten määrän kasvuna.

Lisäksi golfkenttien ja laskettelukeskusten kaltaiset liikuntapaikat sekä erilaiset massaliikuntatapahtumat tarjoavat useissa Euroopan maissa liiketoimintamahdollisuuksia. Myös monet huippu-urheiluseurat operoivat nykyisin osakeyhtiöinä.

Suomessa isot ulkomaiset yhtiöt ovat 2000-luvulla vallanneet liikunta-alan markkinoita, mutta laajemmin tarkasteltuna alalle on ominaista pienyritysvaltaisuus. Tavaroiden valmistuksen merkitys on pienentynyt ja palvelutuotannon merkitys on lisääntynyt. Useat kuntokeskukset ovat tehneet tällä vuosituhannella liiketaloudellisesti hyvää tulosta.

– Toisaalta markkinat taloudelliseen voittoon tähtäävän urheiluseuratoiminnan pyörittämiseen ovat Suomessa edelleen hyvin kapeat. Tästä esimerkiksi soveltuu se, että useimmat liikeyrityksinä toimivat jääkiekkoseurat ovat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna liiketaloudellisesti heikosti kannattavia, tutkijat Antti Laine ja Hanna Vehmas muistuttavat.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Jyväskylän yliopiston tutkijoiden Antti Laineen ja Hanna Vehmaksen The Private Sport Sector in Europe – A Cross-National Comparative Perspective (Springer 2017) toimittamasta liikunta- ja urheilualan yksityistä sektoria käsittelevästä uutuusteoksesta. Kirjassa tarkastellaan tilastotietojen ja tapauskohtaisten esimerkkien valossa 18 Euroopan maan yksityistä liikunta- ja urheilusektoria.

Kokonaisuutena liikunta- ja urheilutalouden osuus on Euroopassa pieni (EVA 1.8 % ja osuus työvoimasta 2.1 %), mutta alaan kohdistuu kirjan artikkelien mukaan paljon odotuksia. Keskeinen vaikutus on sillä, miten kuluttajien ostovoima kehittyy ja millaisia elämäntyylillisiä valintoja ihmiset tekevät.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi