21.2.2018 klo 13:01
Uutinen

Yksityinen sosiaalipalveluyritys pattitilanteessa: Liitto uhkailee, ilmapiiri pahoin tulehtunut

Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työtaistelu heijastuu ikävällä tavalla nimettömänä esiintyvän yrityksen arkeen. Työnantaja on tilanteessa lähes voimaton.

Nimettömänä esiintyvän sosiaalipalvelualan yrityksen edustaja on huolissaan sosiaali- ja terveysalan työtaistelun vaikutuksista yrityksen ilmapiiriin.

Ammattijärjestöjen kautta on tullut viime viikkoina työntekijöille viestejä, joissa on kielletty tekemästä ylitöitä ja vaihtamasta vuoroja.

– Ongelmia on aiheuttanut tilanne, jossa osa työntekijöistä on halunnut vaihtaa vuoroja henkilökohtaisten syiden, esimerkiksi lomajärjestelyjen tai lastenhoidon järjestelyn takia, yrityksen edustaja kertoo Yrittäjäsanomille.

Ongelmia on lisännyt se, että luottamusmies on kannellut vuoroja vaihtavista ja vastoin ohjeistusta toimineista työntekijöistä ammattijärjestöön.

– Tilanne on nyt johtanut siihen, että liiton väki lähettää ukaaseja työntekijöille ja uhkaa erottaa heidät liitosta, jos he vielä vaihtavat vuoroja, yrityksen edustaja kertoo.

Seurauksena on ollut eripuraa työpaikalla ja ilmapiirin heikkenemistä.

– Toisin sanoen työntekijät eivät enää puhu samaa kieltä keskenään. Siinä vaiheessa työnantajakin alkaa kiinnostua asiasta.

Yrityksen edustaja ymmärtää työtaistelutoimenpiteet, mutta harmittelee liittojen toimintaa.

– Ei tässä työnantaja voi oikein tehdä mitään. Jos ammattiliiton toiminnan tarkoituksena on edesauttaa toimintaa työpaikalla, tämä ei ole sitä.

Järjestöt antoivat viime perjantaina lakkovaroituksen. Sitä ennen varoituksia työntekijöille on tullut muutaman viikon ajan.

”Työntekijää ei voida pakottaa”

Suomen yrittäjien työmarkkina-asiantuntija Atte Rytkönen painottaa, että työntekijällä on laillinen oikeus osallistua ammattiyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun.

– Mitään työoikeudellista tai työlainsäädännöstä johtuvaa pakkoa tällaiseen ei kuitenkaan ole, eikä työntekijää voida pakottaa osallistumaan tällaisiin toimiin. Jos työntekijä haluaa esimerkiksi omasta aloitteestaan sopia työvuoron vaihtamisesta toisen työntekijän kanssa, hänellä on siihen oikeus ja mahdollisuus työpaikan yhteisten pelisääntöjen ja käytäntöjen rajoissa, Rytkönen ohjeistaa.

Hän kuitenkin myöntää, että vastaavat tilanteet työpaikoilla, joilla on useampaan ammattiliittoon järjestäytyneitä sekä järjestäytymättömiä työntekijöitä, voivat olla haastavia.

– Tärkeintä on, että asiat saataisiin työpaikoilla hoidettua tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla, ilman ristiriitoja ja avoimesti keskustellen. On myös täysin ymmärrettävää, että työntekijät voivat olla huolissaan esimerkiksi siitä, miten työvuorot saadaan työpaikalla hoidettua eri osapuolten, niin työntekijöiden, työnantajan kuin asiakkaiden tarpeet huomioivalla tavalla.

Tästä on kyse

Yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusten voimassaolo päättyi 31. tammikuuta. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ovat julistaneet Toimihenkilöliitto ERTO ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry.

Järjestöt tavoittelevat neuvotteluissa ”merkittäviä” palkankorotuksia. Lisäksi järjestöt haluavat rajata nollasopimusten käyttöä sekä parantaa työaika- ja palkkausmääräyksiä.

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi