Yksityisautoilun kieltäminen ei takaa elinvoimaa

Vantaan Yrittäjien syyskokouksen kannanotto 23.11.2021.

Keskustat kasvavat ja kehittyvät kaupunkimaisemmiksi. Asuntorakentaminen on tehokasta ja liiketilaa tehdään maan tasalle. Tämä on oikea kehityssuunta.

Vantaan keskustat ovat kuitenkin yhdessä asiassa kehittymässä aivan väärään suuntaan. Uudet kaavat eivät pidä sisällään juuri yhtään kadunvarsipysäköintiä. Keskustojen elinvoimaisuus ei toteudu ilman asiakkaita. Liikenteen on oltava sujuvaa ja pysäköinnin toimivaa, sillä kaikki asiakkaat eivät tule kävellen tai pyörällä. Esimerkiksi jo nyt rakennettuun uuteen Tikkurilaan tai Kivistöön olisi helposti lisättävissä asioimista varten kadunvarsipysäköintiä ilman, että oleellisesti vähennetään tilaa kävelyltä tai pyöräilyltä. Kysymys on vain tahdosta, asenteesta ja ymmärryksestä.

Suomessa on liian paljon esimerkkejä, joissa keskustojen elinvoimaisuus on tuhottu yksityisautoilua vastustamalla. Vantaan ei pidä sortua muualla jo tehtyihin virheisiin. Esimerkiksi Tikkurilan uudessa kaavarungossa Kielotie ollaan muuttamassa joukkoliikennekaduksi. Ei näin! Toimiva joukkoliikenne ja autoilu on yhteensovitettavissa. Hyvällä suunnittelulla, joka tunnistaa lähtökohdaksi myös elinvoimaisuuden varmistamisen, saadaan aikaiseksi kaikkia palvelevaa kaupunkirakennetta. 

Kadunvarsipysäköinnin säilyttämisen vastakohtana eivät ole pysäköintilaitokset. Molempia tarvitaan. Toimivaan ja elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluu lyhytaikaisen asiointipysäköinnin varmistaminen. Tämä on välttämätöntä, kun halutaan huomioida myös liikuntarajoitteiset. Asiointipysäköinnin vieminen kadunvarsilta rajoittaa niin ikään ikääntyvän väestön elinpiiriä. Usealla heistä oma auto on ainoa liikkumisväline.

Kuva Pixabay