1.4.2021 klo 11:23
Uutinen

Yksityisen päiväkodin yrittäjä ei voi nostaa hintoja, vaikka pitäisi – hintakatto olisi viimeinen niitti

Yksityisen päiväkodin yrittäjä ei ymmärrä, millä hän elää, jos valtiovalta rajoittaa yksityisen varhaiskasvatuksen voitontavoittelua.

Tuoreen Yrittäjägallupin tulosten perusteella 74 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että yksityisiä yrityksiä tarvitaan tuottamaan lasten päivähoitopalveluita. Erityisen paljon kannatusta tulee teollisuuden toimialan yrittäjiltä sekä 5–9 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä.

Joissakin Suomen kunnissa yli puolet päivähoitopaikoista on yksityisten tuottamia. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on aikonut selvittää yksityisen varhaiskasvatuksen voitontavoittelun rajoittamista. Yrittäjägallupin vastaajista vain 28 prosenttia oli sitä mieltä, että julkisia palveluita tuottava yksityinen yritys ei saisi tuottaa voittoa.

Suomen Yrittäjät korostaa, että voitontavoittelu on luonnollinen osa yritystoimintaa.

– Voitontavoittelurajaus vähentäisi päivähoidon tarjontaa ja siten perheiden valinnanvapautta ja yksityisen päivähoidon tarjontaa. Monissa kunnissa on jo nyt pula hoitopaikoista, joita ei löydy kodin tai työn läheltä, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan rajaus kasvattaisi useissa kaupungeissa lasten hoitopaikkajonoja.

– Se vaarantaisi kunnissa päivähoidon toimintakyvyn useiksi vuosiksi ja pakottaisi kunnan investoimaan kiinteistöihin. Yksityinen tarjonta täydentää erinomaisesti kunnan päivähoitopalveluita.

Samaa mieltä on Itä-Helsingissä yksityistä Päiväkoti Poijua yhdessä puolisonsa Päivin kanssa pyörittävä Petri Laamanen. Hänelle on vieras ajatus, jos yksityinen yritys ei saisi tuottaa voittoa.

– Jostain yrittäjän tienestit on saatava. Ihmettelen, miten yksityistä päivähoitoa pystytään enää järjestämään, jos asetetaan hintakattoja.

Kuntalisä tärkeä osa tuloja

Itä-Helsingin Vuosaaressa vuodesta 2012 toiminut yksityinen Päiväkoti Poiju toimii tällä hetkellä vajaalla lapsimäärällä. Petri Laamanen myöntää, että tällä hetkellä asiakkaiden saaminen on haastavaa. Päiväkotiin mahtuisi 65 lasta, nyt vajausta on 12 asiakkaan verran.

Yksityisen päiväkodin toiminnalle tuovat haasteita myös Helsingin kaupungin kaavailema muutos kunnallisen päivähoidon asiakashintoihin.

– Taustalla kummittelee se, että Helsingin kaupunki on laskemassa asiakashintojaan meidän tietojemme mukaan elokuusta alkaen eikä meillä ole tietoa, nostaako kaupunki samassa suhteessa kompensaatiota eli Helsinki-lisää.

Yksityiselle päiväkodille tärkeitä tulonlähteitä ovat asiakashinnasta maksettava Kelan osuus sekä Helsingin maksama kuntalisä. Jos niitä ei olisi, kilpailu kunnallisen päivähoidon kanssa olisi lähes mahdotonta.

– Esimerkiksi meidän päiväkodissa on noin sadan euron hintaero kaupungin tuottamaan päivähoitoon verrattuna. Jos emme saisi kompensaatiota kaupungilta, ero nousisi noin 200 euroon.

Hintojen nostaminen ei tule kyseeseen, sillä asiakkaat äänestävät herkästi jaloillaan.

– Toisaalta pystymme tarjoamaan paljon sellaista, mitä kunnalta ei saa. Meillä on esimerkiksi virallinen musiikkileikkikoulu, josta asiakas ei maksa erikseen. Lisäksi tarjoamme virallisen uimakoulun.

Kunnilta vaaditaan lisää yksityistämistä

Yrittäjägallupin mukaan yrittäjistä 93 prosenttia on sitä mieltä, että julkisissa kilpailutuksissa pitää huomioida paremmin pienet yritykset. Täysin samaa mieltä asiasta oli 72 prosenttia yrittäjistä.

Suomen Yrittäjät suosittelee, että kuntien valtuustot päättävät hankintalinjauksesta, joka tukee pienten ja keskisuurten yritysten huomiointia hankintojen valmistelussa.

– Hankinnat on jaettava järkeviin osiin ja kynnysarvon alittavat pienemmät hankinnat on laitettava avoimesti verkkoon. Hankinnoista on käytävä keskustelua alan yritysten kanssa ja niistä on viestittävä avoimesti, elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala toteaa.

Erityisen vahvasti pienten yritysten huomiointia kannattivat yrittäjät, jotka työllistävät 2–9 henkilöä.

Yrittäjägallupin vastaajien enemmistön mielestä kuntien pitää yksityistää enemmän liiketoimintojaan.

– Kuntien pitää väistyä sieltä, missä yritykset toimivat jo. Kunnat harjoittavat monenmoista liiketoimintaa pesuloista taloushallintoon ja vievät tilaa oikeilta yrityksiltä, Anssi Kujala summaa yrittäjävastaajien mielipiteen.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.Kyselyyn vastasi 1114 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 17.2.–24.2.2021.¨

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi