30.11.2020 klo 10:00
Uutinen

Yrittäjä, huomioi nämä neljä seikkaa sopimuksessasi

Jokainen yrittäjä tekee lähes päivittäin sopimuksia tai laatii muuten itseään velvoittavia sitoumuksia. Aina kyseisen toimen sopimuksenluontoisuutta ei tule edes pohdittua sitä tehtäessä. Vallitsevan sopimusvapauden periaatteen mukaan, osapuolet voivat lähtökohtaisesti vapaasti sopia asioista haluamallaan tavalla, kunhan sopimus ei esimerkiksi ole hyvän tavan vastainen.

Kaupallinen yhteistyö: Jurinet

Johtuen sopimusmahdollisuuksien laajasta kirjosta ja mikäli sopimuksen kohteena on merkitykseltään tärkeämpi asia, tulisi jokaisen sopimukseen ryhtyvän huomioida muutama tärkeä seikka ennen sopimukseen sitoutumista.

Kirjallinen sopimus

Sopimus on sopimus ja se lähtökohtaisesti sitoo siihen sitoutuneita sopijapuolia. Koska kaikki ei aina kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, saattaa eteen tulla tilanne, jolloin toinen osapuoli jättää noudattamatta sopimusehtoja tai kiistää koko sopimuksen olemassaolon. Sopimus tulisi aina laatia kirjalliseen muotoon ja siinä tulisi yksilöidä riittävän selkeästi sopimusosapuolet sekä ne seikat, joista sopimuksella on sovittu. Vaikka suullisesti laaditut sopimukset ovat sopimusoikeudessamme yhtä sitovia, muodostuu niiden ongelmaksi usein heikko toteennäytettävyys. Huomioi myös mahdollisuus sähköisen allekirjoituksen hyödyntämiseen sopimuksien laatimisen sujuvoittamiseksi.

Selkeä sisältö ja tulkitseminen

Vaikka sopimusosapuolilla olisikin yhteinen tahto ja halu toteuttaa sopimuksen kohteena oleva toimi, muodostuu ongelmia kuitenkin usein sopimuksen sisällöstä. Mikäli kysymyksessä on esimerkiksi tavaran tai liiketoiminnan kauppaa koskeva sopimus, tulisi sopimuksella siirrettävä kokonaisuus pyrkiä yksilöimään mahdollisimman tarkkarajaisesti epäselvyyksien välttämiseksi. Lisäksi muun muassa hinnan määräytymisestä, maksu- ja toimitusehdoista sekä hallinnan siirtymisestä on syytä lisätä maininta laadittavaan sopimukseen.

Vastuiden jakautuminen

Hyvässä sopimuksessa on huomioitu mahdolliset vahinko ja viivästystilanteet. Sopimuksessa kannattaa määritellä esimerkiksi luovutettavan kohteen vaaranvastuun siirtyminen. Lisäksi sopimuksessa olisi hyvä varautua viivästystilanteisiin esimerkiksi sopimalla sovellettavasta viivästysseuraamuksesta tai mahdollisuudesta irtautua sopimuksesta sopimusrikkomuksen seurauksena.

Valmiit sopimuspohjat netistä

Valmiin sopimuspohjan käyttäminen voi aluksi tuntua hyvältä idealta, siinähän säästää ”turhissa” lakimieskuluissa. Ikävä kyllä tämä uskomus osoittautuu turhan usein vääräksi ja se voi pahimmillaan johtaa kymmenien tuhansien eurojen menetyksiin. Lakimiehen laatima sopimus onkin usein moninkertaisesti edullisempi, kun sopimuksesta aiheutuneen riidan ratkaiseminen oikeusteitse. Esimerkinomaisesti voidaan mainita osakassopimus, joka maksaa noin 1.500 euroa. Osakassopimuksesta tai sen puuttumisesta aiheutuvat riitaisuudet maksavat helposti jopa yli 10.000 euroa.

Lopuksi todettakoon, että huolellisuus on valttia myös sopimuksia laadittaessa. Yhtä tärkeää, kuin hyvän sopimuksen laatiminen sekä siihen huolellisesti perehtyminen, on myös lukemansa ymmärtäminen.

Mikäli olet laatimassa sopimusta tai sitoutumassa sellaiseen, kannattaa sopimus antaa vähintäänkin läpiluettavaksi ammattitaitoiselle lakimiehelle. Jurinet Oy:ssä autamme sinua sopimusneuvotteluissa, sopimusten laatimisessa ja tulkitsemisessa sekä jo syntyneissä sopimusriidoissa. Jurinet Oy on Suomen Yrittäjien valtakunnallinen yhteistyökumppani ja tarjoaa Yrittäjien jäsenille maksuttoman 20 minuutin alkuneuvottelun sekä 15 %:n alennuksen kaikista lakipalveluista, kuitenkin enintään 1.000 euroa.

Tirnash Ramezan Henri Virtanen

Lakimies, OTM Lakimies, OTM

ramezan@jurinet.fi henri.virtanen@jurinet.fi

050 523 7656 040 758 9111

Lisätietoa jäseneduista Yrittäjien sivuilla

jurinet.fi