28.11.2017 klo 09:06
Uutinen

Yrittäjä, hyppää mukaan kansainväliseen verkostoon!

Kainuun Yrittäjät kannustaa kainuulaisia pk-yrityksiä osallistumaan kansainväliseen SHARPEN-projektiiin.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on toteuttamassa Kainuun alueen PK-yrityksille kansainvälistä kyselytutkimusta yritysten henkilöstöhallinnosta. Kyselytutkimus toteutetaan viiden EU-maan yhteisessä SHARPEN-projektissa (SMEs HRM ATTRACTION, RETENTION AND PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK). Toivomme, että yrityksenne voisi olla mukana vastaamassa tähän sähköiseen kyselyyn ja näin antamassa arvokkaan panoksen hankkeen etenemiseksi ja tulosten saavuttamiseksi.

Pienet ja keskisuuret yritykset edustavat 99 % koko EU:n alueen liiketoiminnasta. Henkilöstöhallinnon saralla nämä PK-yritykset kohtaavat saman tyyppisiä ongelmia riippumatta siitä, missä maassa ne toimivat. SHARPEN-projektissa hyödynnetään hankkeeseen osallistuvan viiden korkeakoulun sekä niiden yrityskumppaneiden HR-osaamista, kokemusta ja pätevyyttä kehitettäessä henkilöstöhallinnon alan opintojakso opiskelijoille sekä digitaalinen käsikirja PK-yrityksille. Käsikirjaan tulevat työkalut perustuvat kansainväliseen laadulliseen tutkimukseen, joka toteutetaan kyselynä ja haastatteluina. Nämä työkalut voivat olla esimerkiksi erilaisia arviointilomakkeita mm. yritysten perehdyttämisprosesseja varten tai viestintäohjeistuksia sosiaalisen median käyttöön henkilöstöhallinnossa.

Projektin tavoitteet

 • vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä paikallisten PK-yritysten henkilöstöhallinnosta
 • hankkia teoreettista ja käytännöllistä tietoa ja ratkaista henkilöstöhallinnon ongelmia yhteistyöllä paikallisten PK-yritysten kanssa
 • tuottaa käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä HR-työkaluja tukemaan PK-yritysten kehittymis- ja osaamistarpeita. Nämä työkalut ovat yleistettävissä hyödyntämään PK-yrityksiä laajemminkin
 • jalkauttaa hyviä käytäntöjä kansainvälisesti
 • verkostoitua HR-ammattilaisten, yrittäjien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken viidellä mukana olevalla alueella.

Kumppanikorkeakoulut ja -alueet

 • Technical University Liberec (TUL), Tsekin tasavalta, Liberecin alue
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), Suomi, Kainuun alue
 • Zwickau Westachsische-Hochschule (ZUAS), Saksa, Saksin alue
 • University of Huddersfield (UoH), Iso Britannia, Länsi Yorkshire
 • Socialiniu Mokslu Kolegija Klaipeda (SMK), Liettua, Klaipedan alue

Projektin tulokset

 • 10 opintopisteen opintojakso PK-yritysten henkilöstöhallinnosta opiskelijoille
 • digitaalinen käsikirja PK-yrityksille
 • yhteistyönä tehty kansainvälinen tutkimus, kumppanuudet ja tulosten jalkauttamistilaisuudet

Mitä hyötyä hankkeesta on PK-yrityksille

 • Henkilöstöjohtamisen kehittyminen – henkilöstö on yksi tärkeimmistä yritysten erikoistumismahdollisuuksista erityisesti palvelusektorilla.
 • Mahdollisuudet kansainväliseen verkostoitumiseen turvallisessa ympäristössä – kansainväliset opiskelijat, neljä partneriyliopistoa tulee vierailulle Kajaaniin huhtikuussa 2018. Verkostot auttavat edistämään ulkomaalaisia investointeja, kansainvälistä matkailua ja tuotteiden tai palvelujen kansainvälistämistä PK-sektorilla.
 • Ilmainen konsultointi yrityksen henkilöstöhallinnon ongelmissa perustuen hankkeen tuloksiin.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä