28.6.2017 klo 08:14
Uutinen

Yrittäjä jatkaa työssä eläkkeelläkin

Yrittäjä jatkaa työssä palkansaajaa varmemmin eläkkeelläkin, itsensätyöllistäjä kaikkein yleisemmin. Mies vielä todennäköisemmin kuin naimisissa oleva nainen.

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tutkitaan yrittäjien eläkkeelle siirtymistä kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Tieteellisen tiedon lisäksi tuotetaan myös käytännön sovellus, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä suunnittelemaan eläkkeelle siirtymistään.

Tuoreessa julkaisussa tarkasteltiin yhdysvaltalaisen laajan Health and Retirement -tutkimuksen aineiston avulla yrittäjien päätöksiä jatkaa työssä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Lisäksi kartoitettiin eläkepäätösten taustalla olevia tekijöitä. Tulokset osoittivat, että itsensä työllistäjät jatkoivat yrittäjinä hyvin usein työssä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

– Työntekijäuralta eläkkeelle siirtyvät jatkoivat yrittäjiin verrattuna harvemmin työssä eläkkeellä ollessaan, tutkimuksen vastuullinen johtaja Monika von Bonsdorff toteaa. Tulokset osoittivat myös eläkkeelle siirtymisen voivan olla sukupuolittunutta. Naimisissa olevat naiset jäivät miehiä todennäköisemmin eläkkeelle. Yksi selitys tähän lienee naisten perinteisesti vahva rooli perheen ja huoltajina ja hoitajina ja miehen perheen elättäjänä.

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt yrittäjien eläkeprosessia laajasti kartoittava Entrepreneur-niminen tutkimushanke. Hankkeessa kerätään haastatteluaineisto, jonka pohjalta pyritään ymmärtämään paremmin yrittäjien tapaa hahmottaa eläkkeelle siirtymistä. Tutkimuksen myötä saadaan uutta tietoa, joka auttaa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. Tutkimus auttanee myös ymmärtämään yrittäjien eläkkeelle siirtymisen yhteiskunnallista merkitystä.

– Yrittäjät poikkeavat työntekijöistä siinä, että eläkkeelle siirtymistä ohjaa heidän kohdallaan usein paitsi omat aikeet eläkeajan suhteen, myös mahdollisuudet irrottautua yrityksestä. Von Bonsdorff toteaa, että usealla yrittäjällä on huoli paitsi omasta, myös työntekijöittensä tulevaisuudesta. Tyypillisiä keinoja niin kutsutulle exitille ovat yrityksen tai liiketoiminnan myyminen, sukupolvenvaihdos tai yrityksen toiminnan lopettaminen.

Käynnissä olevaan tutkimukseen haetaan parhaillaan mukaan yrittäjiä. Osallistua voi jos:

1. Olet yrittäjä ja olet toiminut päätoimisesti yrittäjänä vähintään 5 vuoden ajan.

2. Olet aikeissa siirtyä eläkkeelle lähitulevaisuudessa.

3. Yrityksesi työllistää vähintään yhden henkilön itsesi lisäksi.

Tutkimus sisältää noin 60 min kestävän puhelinhaastattelun ja kolme kerran vuodessa tapahtuvaa seurantakyselyä, joihin vastataan postitettavilla lomakkeilla. Tutkimushankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneet voivat jättää yhteystietonsa täällä >>>

Yrittäjät voivat myös ottaa yhteyttä tutkijaan suoraan puhelimitse p. 040 851 4616, tai sähköpostilla.