24.10.2018 klo 15:26
Uutinen

Yrittäjä, kiinnostaako sinua opiskelu oppisopimuksella?

Yrittäjien omia oppisopimuksia solmitaan tuhansia vuosittain. Nykyään kelpaavat monet eri yhtiömuodot, kunhan yrittäjä on YEL-vakuutettu ja toimii vähintään 25 tuntia viikossa yrittäjänä.

Yrittäjän oppisopimus säilytti asemansa vuoden alussa voimaan tulleessa uudessa laissa ammatillisesta koulutuksesta. Yrittäjät voivat jatkossakin suorittaa oppisopimuksella ammatillisia tutkintoja tai niiden osia.

Yrittäjän oppisopimus solmitaan yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välille. Lisäksi yrittäjällä on opintojensa aikana tukenaan mentori, joka antaa näkemystään yrittäjäopiskelijan opintoihin ja kehittämissuunnitelmiin. Koulutuksen järjestäjä voi maksaa mentorille koulutuskorvausta.

Tuhansia yrittäjien oppisopimuksia

Suosittuja tutkintoja yrittäjien keskuudessa ovat olleet esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Yrittäjien oppisopimuksia solmitaan vuosittain tuhansia ympäri Suomen.

Yrittäjän oppisopimuksen solmimisen edellytyksiä on tulkittu aiemmin siten, että henkilön on tullut toimia päätoimisena yrittäjänä. Yrityksen on pitänyt kuulua alv- ja ennakonperintärekistereihin ja yrittäjän on tullut olla YEL-vakuutettu.

Tulkinnan mukaan esimerkiksi osuuskunnissa toimiville yrittäjille ei ole tehty yrittäjän oppisopimuksia, mikäli siinä on ollut jäseniä enemmän kuin kuusi. Päätoimisuuden kriteerinä on viimekädessä käytetty yrittäjyydestä saatavia tuloja. Nämä tulkinnat ovat olleet hankalia tilanteessa, jossa henkilö on ollut kaksoisasemassa eli sekä työntekijä että yrittäjä. Monesti oppisopimusta ei ole voinut solmia ollenkaan.

Eri yhtiömuodot kelpaavat

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n uusien tulkintojen mukaan yrittäjän oppisopimuksen voi solmia, kun yritysmuoto on toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Yrittäjän tulee jatkossakin olla YEL-vakuutettu ja toimia vähintään 25 tuntia viikossa yrittäjänä.

Lisäksi yrityksessä tulee olla opintojen kannalta riittävästi palvelu- ja tuotantotoimintaa. Yrittäjän oppisopimukseen ei merkitä jatkossa päätoimisuutta, koska sitä ei ole uudessa laissa. Tämä selkiyttää tilanteita, joissa yrittäjä on kaksoisroolissa ja käy esimerkiksi osa-aikaisesti ansiotyössä. Lisäksi vaade solmia erillinen ohjaussopimus yrittäjäopiskelijoiden ja heidän mentoreidensa välille on poistunut. Tämä vähentää byrokratiaa oppisopimusosapuolten väliltä.

Muutokset yrittäjän oppisopimuksen tulkinnoissa saattavat kuulostaa pieniltä, mutta ovat käytännön toiminnan kannalta hyviä, tuovat joustoa ja vähentävät byrokratiaa. Suosittelen kaikille yrittäjille kouluttautumista yrittäjän oppisopimuksella. Opinnoista saa vahvistusta liiketoimintaosaamiseen ja hyviä verkostoja tulevaisuuden toiminnalle, Suomen Yrittäjien asiantuntija Terhi Haapaniemi sanoo.