- Käytännössä siis voi tapahtua niin, että yritys menee tekemään kuluttajalle jonkun palvelun, jonka jälkeen kuluttaja peruuttaa tilauksen eikä maksa laskua., Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen sanoo. Kuva: Pixhill

Yrittäjä, myytkö palveluita etä- tai kotimyyntinä? – Tämän takia on aina tärkeää kertoa peruuttamisehdot ostajalle

Yrittäjän on tärkeää antaa kuluttajalle etä- ja kotimyynnissä kuluttajansuojalain mukaiset peruuttamista koskevat tiedot. Muuten riskinä on se, että asiakas peruuttaa tilauksen kun työ on jo tehty eikä maksa laskua.

EU-tuomioistuimen päätös on vahvistanut nyt jo muutaman vuoden voimassa olleen lain, Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen kertoo.

Lain mukaan kuluttajan ei tarvitse maksaa laskua jo tehdystäkään työstä, jos yritys ei ole toimittanut kotimyynnin yhteydessä asianmukaisesti tietoa kuluttajalle oikeudesta peruuttaa sopimus.

– Kuluttaja voi tässä tapauksessa peruuttaa sopimuksen peruutusaikana vielä sen jälkeen, kun sopimukseen sisältyvä palvelu on jo tehty, eikä kuluttajan tarvitse maksaa laskua, Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen sanoo.

Koti- ja etämyynnissä on pääsääntöisesti 14 päivän peruuttamisaika, joka lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta. Jos elinkeinonharjoittaja jättää antamatta kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt lain edellyttämällä tavalla, päättyy peruuttamisaika 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä.

Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päätyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot.

– Jos siis elinkeinonharjoittaja on peruuttamisaikana aloittanut palvelun suorituksen ilman kuluttajan erillistä pyyntöä tai kuluttajalle ei ole kerrottu, että ennen peruuttamista suoritetusta palvelusta veloitetaan korvaus, ei kuluttajan tarvitse maksaa peruuttamisaikana suoritetusta palvelusta, Lempiäinen sanoo.

Liiketiloissa koskee eri laki

Peruuttamisoikeus tulee suoraan kuluttajansuojalaista (KSL 6 luku 14 §) ja samoin se, että korvausta ennen peruuttamista suoritetusta palvelusta ei tarvitse kuluttajan suorittaa (KSL 6 luku 19 §), jos peruutusoikeutta koskevia tietoja ei ole annettu asianmukaisesti.

Kotimyynnissä tieto ja peruuttamislomake ja -ohje pitää antaa selkeästi ja ymmärrettävästi paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä tavalla.

Etämyynnissä tiedot sekä peruttamislomake ja-ohje on annettava tai asetettava ne kuluttajan saataville etäviestimelle soveltuvalla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi.

– On tärkeä myös huomata, että todistustaakka tietojen antamisesta on aina elinkeinonharjoittajalla, Lempiäinen sanoo.

Pelkkä suullinen tietojen antaminen ei riitä.

Yrityksen liiketiloissa tehtyyn sopimukseen ei sovelleta kuluttajansuojalain etä- ja kotimyyntisäännöksiä eli liiketiloissa tehdyssä sopimuksessa ei ole lähtökohtaisesti peruutusoikeutta.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Eeva Pesonen