Koronatartunnan kulut kaatuvat Uudellamaalla työntekijöiden ja -antajien kontolle. Kuva: Getty
17.4.2018 klo 09:43
Uutinen

Yrittäjä, näin haet sairauspäivärahaa: Muista kahden kuukauden raja

Yrittäjän sairauspäivärahan hakeminen edellyttää aina lääkärintodistuksen, muistuttaa Suomen Yrittäjien asiantuntija.

Vuoden alusta voimaan astunut sairausvakuutuslain muutos lyhensi yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaikaa neljästä päivästä yhteen päivään.

Moni yrittäjä on kuitenkin ollut epätietoinen siitä, miten sairauspäivärahaa haetaan. Käytännössä hakemisessa ei ole merkittävää eroa tavalliseen työntekijään verrattuna.

– Erityisesti yrittäjän kohdalla on tärkeä muistaa, että sairauspäivärahan saamiseksi tarvitaan lääkärintodistus. Usein on niin, että yrittäjällä ei ole työterveydenhuoltoa joten todistuksen hakeminen ei välttämättä ole itsestäänselvyys, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Hellstén painottaa, että sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden sisällä työkyvyttömyyden alkamisesta.

– Monille kahden kuukauden hakuaika tuntuu olevan lyhyt, koska yrittäjä ei välttämättä jää heti sairauslomalle vaan vasta myöhemmin. Sitten voi käydä niin, että sairauspäivärahaa ei enää saa.

Sairauspäivärahakaudella ei saa työskennellä. Mikäli yrittäjän terveydentila sallii työskentelyn, kannattaa hoitavalta lääkäriltä kysyä myös mahdollisuudesta osasairauspäivärahaan. Osasairauspäivärahan tarkoituksena on tukea työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

– Sen saaminen edellyttää työolosuhteet tuntevan lääkärin arviota siitä, että osittainen työskentely ei vaaranna tervehtymistä vaan päinvastoin tukee sitä. Etuuden edellytyksenä on, että työskentely vähenee 40–60 prosenttiin aiemmasta ja osa-aikatyöjärjestelyn kestää vähintään 12 arkipäivää, Hellstén jatkaa.

Näin haet sairauspäivärahaa

Sairauspäivärahaa voi hakea Kelan sivuilta sähköisesti. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemukseen skannataan tarvittavat liitteet esimerkiksi ottamalla niistä kuva älypuhelimella.

A-lääkärintodistuksen perusteella päivärahaa voi saada yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan laajempi B-lääkärinlausunto.

Sairauspäivärahaa maksetaan, kun henkilön työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. Omavastuuaika YEL-vakuutetuilla yrittäjillä on sairastumispäivä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, kuten palkansaajilla. Edellä mainitun yleisen omavastuuajan päiviltä YEL-yrittäjän sairauspäivärahaa kutsutaan YEL-päivärahaksi.

​YEL-vakuutetun sairauspäiväraha määräytyy yrittäjän eläkevakuutuksen vuosityötulon mukaan. Vuonna 2018 alkavan päivärahan perusteena on vuoden 2016 keskimääräinen YEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Yrittäjä voi myös pyytää Kelaa laskemaan päivärahan työkyvyttömyyttä edeltävän kuuden kuukauden YEL-työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on vähintään 20 prosenttia suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo. Tällöin Kela laskee työtulot kuuden kuukauden ajalta välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista ja kertoo ne kahdella vuositulon saadakseen. YEL-vakuutuksettoman päiväraha maksetaan verottajalle ilmoitettujen tulojen mukaan.

Sairauspäivärahan määrän voi laskea Kelan laskurilla. Katso lisää ohjeita täältä.

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi