Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Sairauden yllättäessä yrittäjän vakuutusturva voi tuntua liian pieneltä.
Sairauden yllättäessä yrittäjän vakuutusturva voi tuntua liian pieneltä. Kuva: Getty Images

Yrittäjä, näin varaudut etukäteen sairauden varalta – Lue vinkit

Lyhytkin työkyvyn vievä sairaus voi aiheuttaa yrittäjälle merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Yrittäjien asiantuntija kehottaa varautumaan ajoissa.

YEL-vakuutuksen alaraja vuonna 2023 on 8575,45 euroa. Työttömyysturvan piiriin pääsee maksamalla 14 088 euroa vuodessa. Sairauden yllättäessä yrittäjän vakuutusturva voi tuntua liian pieneltä.

– Alle 13 713 euron työtulolla sairauspäiväraha on aina vähimmäispäivärahan suuruinen. YEL-päiväraha jää kyseisen eurorajan alittavalla työtulolla pienemmäksi ja on alimmillaan noin 20 euroa päivässä, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo. Vähimmäispäiväraha vuonna 2023 on 31,99 euroa päivässä.

Hellsténin mukaan yrittäjän on fiksua pyrkiä ennalta ehkäisemään työkyvyttömyyttä järkevillä työ- ja elintapavalinnoilla ja hakeutua hoitoon riittävän ajoissa.

– Pahimmillaan pitkä sairauspoissaolo voi johtaa koko liiketoiminnan loppumiseen, hän huomauttaa.

– Sairastumistilanteisiin ja myös muihin poissaoloihin voi yrittää valmistautua pohtimalla, löytyykö yrittäjän lähipiiristä henkilöä, joka voisi lyhytaikaisesti vähintään pitää yritystoiminnan hengissä, ehkä jopa hetken pyörittääkin. Näin yrittäjällä olisi työ, johon toivuttuaan palata.

”Pahimmillaan pitkä sairauspoissaolo voi johtaa koko liiketoiminnan loppumiseen.”

Harri Hellstén, Yrittäjät

Lisäturvaa yksityisellä vakuutuksella

Yhä useampi yrittäjä turvaa itseään sairauden varalta myös yksityisillä vakuutuksilla. Fennian vapaaehtoisista henkilövakuutuksista vastaavan osastopäällikön Nina Kivirannan mukaan yhdistetyn sairauskulu- ja tapaturmavakuutuksen suosio on kasvanut tasaisesti.

– Valikoimassamme oleva yrittäjän sairausturvavakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana alkaneen sairauden tai tapaturman hoitokuluja. Sitä voi myös laajentaa erilaisilla lisäturvilla, Kiviranta kertoo.

Kysyntä päivärahallista vakuutustuotetta kohtaan on Kivirannan mukaan kasvussa. Tällöin vakuutuksesta saa Kela-korvauksen päälle lisäkorvauksen niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä on täysin työkyvytön. Näin voidaan pienentää ansionmenetyksen riskiä sairastumistilanteessa.

Yrittäjä voi vakuutusta valitessaan päättää, millaisen karenssiajan hän haluaa päivärahan maksuun. Sairauspäivärahaa maksetaan vakuutuksesta omavastuuajan jälkeen.

– Tilastojen mukaan 90 prosenttia lyhyistä poissaoloista on seurausta sairauksista. Yrittäjän on aina hyvä varautua myös ansionmenetyksiin. Tämä on hyvä tapa täydentää kelan sairauspäivärahaa.

Esimerkkilaskelma yksityisestä vakuutuksesta

Yrittäjä on vuonna 1988 syntynyt henkilö. Esimerkkivakuutuksena on Fennian Terveyden turva -tuote, jossa hoitokulujen omavastuu on 150 euroa vakuutuskautta kohden ja vakuutusmäärä 60 000 euroa. Näillä valinnoilla vuosimaksu on 466,85 euroa.

Jos vakuutukseen lisätään 100 euron suuruinen päiväraha, jonka omavastuuaika on 14 vuorokautta ja enimmäiskorvausaika 365 vuorokautta, päivärahaosuuden vuosimaksu on yhteensä 1045,20 euroa.

YEL-uudistus astui voimaan

YEL-lakiuudistus astui voimaan 1.1.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjien turvaa ja yhdenmukaistaa YEL-vakuutuksen työtulon määrittelyä eri eläkeyhtiöissä.

Monen suomalaisen yrittäjän työtulo on matalampi kuin nykylaki edellyttää. Tämä voi johtaa liian alhaiseen yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan tasoon.

YEL-työtulon käsite ei ole muuttunut uudistuksen myötä, mutta sen työtulon määrittämisessä käytettävät tiedot täsmentyivät. Työtulo vastaa edelleen palkkaa, joka olisi maksettava toiselle, joka tekee yrittäjän työn. Työtuloa suhteutetaan yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkkatasoon. Työtulon määrityksessä otetaan huomioon myös muita yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavia tietoja.Työtulon arvioinnissa käytetään edelleen myös yksilöllistä harkintaa.

Tiesitkö tämän päivärahoista?

Milloin saan Kelan YEL-päivärahaa?

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestäneestä työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenestystä.

Työkyvytön yrittäjä voi saada Kelan maksamaa YEL-päivärahaa jo sairastumista seuraavasta päivästä lukien ja varsinaista sairauspäivärahaa parin viikon sairastamisen jälkeen.

– Päivärahojen suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaan, joten monelle saattaa tulla yllätyksenä etuuden pienuus, Yrittäjien Harri Hellstén sanoo.

Sairauspäivärahaa pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta työkyvyttömyyden alkamisesta ja sitä maksetaan enintään 300 arkipäivää. Päivärahan suuruus määräytyy päivärahan alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kuukauden tulojen perusteella.

Mitä päivärahan saaminen vaatii?

Sairauspäivärahan saamiseksi tulee olla terveydenhuollon todistus työkyvyttömyydestä. Ensimmäiseltä kymmeneltä päivältä riittää terveyden- tai sairaanhoitajan kirjoittama todistus, mutta siitä eteenpäin edellytetään lääkärintodistusta.

– Kyseisiä todistuksia voi hakea julkisesta terveydenhuollosta, mutta se ei välttämättä ole kovin nopea vaihtoehto. Jos yrittäjä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon, kannattaa tietenkin käyttää sitä. Yksityiselle palveluntarjoajalle pääsee usein nopeasti ja palvelusta aiheutuvia kustannuksia voi rajoittaa ottamalla sairauskuluvakuutuksen, Hellstén kertoo.

Voiko työskentelyä jatkaa sairauspäivärahakauden aikana?

Jos yrittäjä on täydellä sairauspäivärahalla tai saa tapaturmavakuutuksesta ansiomenetyskorvauksia, hän ei voi näiden jaksojen aikana työskennellä yrityksessä. Etuudet voidaan tarvittaessa periä takaisin. Yrittäjä saa kuitenkin nostaa rahaa yrityksestä niin paljon kuin katsoo tarpeelliseksi. Etuudet maksetaan aina henkilökohtaisesti yrittäjälle itselleen.

Entä jos kyseessä on työtapaturma?

Jos kyse on työtapaturmasta tai ammattitaudista, korvaus maksetaan lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta sekä hoidosta että toimeentulosta.

Miten voin nopeuttaa töihin palaamista?

Mieti terveydenhuollon ratkaisut valmiiksi, jotta pääset mahdollisimman nopeasti takaisin sorvin ääreen. Pohdi sijaisjärjestelyt ja keinot, miten yrityksen toiminta voi jatkua yrittäjän poissaolon aikanakin. Selvitä nykyinen toimeentuloturvasi taso esimerkiksi Kelan sairauspäivärahalaskurilla ja hanki tarvittaessa lisäturvaa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen