18.9.2019 klo 11:59
Uutinen

Yrittäjä, nostatko palkkatuloa? Tarkista veroprosenttisi ja säästy mätkyiltä

Sivutuloverokortin ja kuukausittaisen tulorajan poistuminen aiheuttaa muutoksia verotuksen jaksotukseen. Palkkatuloa saavan yrittäjän kannattaa olla tarkkana.

Verotuksessa on tapahtunut kaksi muutosta, jotka voivat tuntua yllättävästi ensi vuoden puolella, mikäli veronmaksaja ei ole ajoissa hereillä.

Veronmaksaja on aikaisemmin maksanut kuukausikohtaisen tulorajan ylittyessä veroa ylimenevästä osuudesta lisäprosentin mukaan. Lisäprosentti kerrytti hieman kokonaisverokertymää koko ajan, ja lopulta niitä maksettiin usein palautuksina takaisin.

– Aikaisemmin veroja on maksettu ennakkoperinnässä kolme miljardia euroa liikaa ja yksi miljardi liian vähän. Tänä vuonna tilanne korjaantunee yhden miljardin oikeaan suuntaan. Verohallinto on monta vuotta tehnyt töitä verotulon tasaamiseksi, jotta painotus ei olisi palautuksissa, Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen sanoo.

Vuosituloraja ja sivutuloverokortin poistuminen voi konkretisoitua niin, että palautukset ovat pienempiä.

Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro on huolissaan, että palkkaa nostavat yrittäjät tekevät töitä vuoden alun pienellä veroprosentilla ja joutuvat maksamaan ensi vuonna kovia jäännösveroja, eli mätkyjä.

– Jos veroprosentti on nyt kovin alhaalla, voi loppuvuodesta joutua maksamaan veroja korkealla lisäprosentilla, Linna-Aro sanoo.

Varonen muistuttaa, että koska yrittäjä maksaa ennakkoveroja, verotus on verovuoden aikana yrittäjän hyvin ohjailtavissa. Yrittäjän, joka saa myös palkkatuloa, ja on aikaisemmin käyttänyt sivutuloverokorttia, kannattaa olla tarkkana.

– Nyt ennakonpidätys voi olla pienempi. Tilannetta kannattaa tarkastella arvioimalla yritystoiminnan tulosta ja palkkatuloja. Apuna on veroprosenttilaskuri verkossa ja jos muutostarvetta on, voi hakea muutosta verokorttiin ja ennakkoveroihin. Kaikki voidaan ottaa huomioon ja säästyä yllätyksiltä. Tilannetta on hyvä tarkastella ajoissa, Varonen sanoo.

Jaksotus harmillinen kunnille

Syyskuun alussa Verohallinto lähetti veronsaajille, eli esimerkiksi kunnille, kirjeen, jossa se avasi tavallista pienempiä ennakonpidätysten tilityksiä.

Vajaus johtuu siitä, että verokorttien kuukausikohtaisesti tulorajasta on siirrytty vuositulorajaan ja sivutuloverokortista on luovuttu. Nykysysteemissä joulukuun veronpidätykset ovat tammikuun tuloa. Vajetta on aikaisempiin vuosiin verrattuna 600-700 miljoonaa euroa. Tämä ymmärrettävästi harmittaa veronsaajia.

– Kyseessä on jaksotusongelma. Verotulo ei katoa, mutta sitä kertyy eri tahtiin kuin mihin on aikaisemmin totuttu, Varonen sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi