21.7.2017 klo 07:14
Uutinen

Yrittäjä, tarjoatko ”vaarallista palvelua”? Tärkeä muistutus vastuuvapaudesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaa yrittäjiä siitä, että pelkkä asiakkaan allekirjoitus ei vapauta palvelun tarjoajaa vastuusta liittyen mahdollisiin onnettomuuksiin.

Jos yrittäjä myy palvelua, josta voi aiheutua vaaraa asiakkaalle, ostamisen yhteydessä asiakasta pyydetään tavallisesti allekirjoittamaan niin sanottu vastuuvapauslomake.

Pelkkä lomakkeen allekirjoittaminen ja riskeistä kertominen eivät kuitenkaan ole riittäviä perusteita kaikesta vastuusta irtautumiseen, Kuluttajaliitto ja Tukes muistuttavat.

Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi sisäleikkipuistot tai seikkailuradat, joissa asiakas voi loukata itsensä. Viranomaisten mukaan esimerkiksi sisäleikkipaikan asiakkaita on vaadittu allekirjoittamaan lomake, joka vapauttaa palveluntarjoajan työntekijöineen vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisesta vastuusta mahdollisessa tapaturmatilanteessa.

Tukes muistuttaakin, että palveluntarjoajalla on aina vastuu lakisääteisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä. Jos palvelussa on moitittavaa ja sen seurauksena tapahtuu vahinko, asia käsitellään normaalisti oikeusistuimessa.

Palveluntarjoajan täytyy antaa kuluttajalle ohjeet palvelun turvallisesta käytöstä. Asiakkaan vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita palvelun turvallisesta käytöstä.

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen@yrittajat.fi