Kuva: Pixhill
3.11.2022 klo 12:18
Uutinen

Yrittäjä, tiesitkö tämän sairausajan vakuutusturvastasi? Näin sairauspäiväraha määräytyy – Asiantuntija listaa 8 tärkeää faktaa

Kokosimme tärkeitä tietoja, jotka on syytä huomioida yrittäjän suunnitellessa riittävää turvaa sairastumisen varalle.

Kun yrittäjä sairastuu, edessä voi olla paljon selvitettäviä asioita. Siksi oma vakuutusturva ja sen taso on hyvä selvittää mahdollisimman pian. 

– Lain mukaan yrittäjällä on oikeus kaikkiin samoihin työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin etuuksiin kuin työntekijälläkin Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Erityisesti yksinyrittäjän ei välttämättä kuitenkaan aina ole mahdollista sairauslomalle jäädä, vaikka hänellä olisi oikeus sairauspäivärahaan. Yritystoiminnan keskeyttämiseen liittyvien haasteiden lisäksi lisähaasteita voi tulla myös siitä, että etuudet jäävät matalalle tasolle. Yrittäjän kohdalla etuudet perustuvat YEL-työtuloon.

Joskus terveydenhuollossa saatetaan suhtautua yrittäjän sairauslomaan epäilevästi.

– Hoitohenkilöstö saattaa ajatella, että miksi kirjoittaisin sairauslomaa, kun ei yrittäjä sitä kuitenkaan pidä.

Hellsténin mukaan työkyvyn arvioinnin tulee aina perustua vain kyseisen yrittäjän terveydentilaan ja siihen, mitä työtä tehdään ja onko henkilö kykeneväinen tekemään kyseistä työtään.

Tiesitkö tätä?

1. Julkisen terveydenhuollon kulut eivät ole vähennyskelpoisia yrittäjän verotuksessa. Jos yritys maksaa kulut yrittäjän puolesta, ne ovat veronalaista tuloa yrittäjälle.  

2. Yksityinen terveydenhuolto voi usein olla nopeampi joskin myös kalliimpi tapa päästä hoitoon. Verotuksen osalta sen käyttäminen ei eroa julkisesta terveydenhuollosta.

3. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestäneestä työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenestystä. Maksajana on Kela. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä, MYEL-vakuutetuilla neljä arkipäivää ja muilla yrittäjillä kymmenen arkipäivää. Ensimmäiseltä kymmeneltä arkipäivältä riittää sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus yrittäjän työkyvyttömyydestä. Sairauspäivärahaa pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta työkyvyttömyyden alkamisesta ja sitä maksetaan enintään 300 arkipäivää. Varsinaisen sairauspäivärahan maksaminen yrittäjälle alkaa 11. sairauspäivästä, sitä ennen maksetaan YEL-päivärahaa.

4. Päivärahan suuruus määräytyy päivärahan alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kuukauden tulojen perusteella. Jos työkyvyttömyys alkaa 1. marraskuuta, hypätään taaksepäin lokakuun yli ja tulot lasketaan vuoden 2022 syyskuusta 12 kuukautta taaksepäin. Tämän jakson YEL-työtulo vaikuttaa päivärahan määrään. YEL-päiväraha määräytyy aina YEL-työtulon mukaan, varsinainen päiväraha on aina vähintään vähimmäispäivärahan suuruinen, 30,71 euroa per arkipäivä.

5. Yksityinen sairauskuluvakuutus voi olla fiksu valinta osakeyhtiöyrittäjälle; muttei välttämättä toiminimiyrittäjälle. Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia osakeyhtiölle eikä niistä muodostu veronalaista etua, jos vakuutusturva on ”tavanomainen ja kohtuullinen” ja on samalla turvatasolla tarjolla koko yrityksen henkilöstölle.

– Vakuutusmaksun osalta kohtuullisena on pidetty noin 400 euron vakuutusmaksua vuodessa henkilöä kohden, Harri Hellstén sanoo.

Vakuutuksesta tulevan turvan osalta kohtuullisena on pidetty noin 10 000 euroa henkilöä ja yhtä työkyvyttömyystapausta kohden.

6. Sairausajan etuuden ohella yrittäjä voi saada myös asumistukea ja toimeentulotukea.

– Usein yrittäjän pudotus sairauspäivärahalle voi olla isokin, joten tämä on hyvä pitää mielessä, Hellstén sanoo.

7. Yrittäjän vapaaehtoinen työtapaturmavakuutus korvaa ammattitaudista tai tapaturmasta aiheutuneita ansionmenetyksiä ja hoitokuluja. Vakuutuksen taso vahvistetaan YEL-työtulon perusteella. Vakuutusmaksu määräytyy toimialoittain.

8. Jos yrittäjä on täydellä sairauspäivärahalla tai saa tapaturmavakuutuksesta ansiomenetyskorvauksia, hän ei voi näiden jaksojen aikana työskennellä yrityksessä. Etuudet voidaan tarvittaessa periä takaisin. Yrittäjä saa kuitenkin nostaa rahaa yrityksestä niin paljon kuin katsoo tarpeelliseksi. Etuudet maksetaan aina henkilökohtaisesti yrittäjälle itselleen.

Pauli Reinikainen