Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Yrittäjä, ota nämä asiat huomioon helteellä
Työskentely lämpimissä olosuhteissa nostaa sydämen sykettä ja lisää hikoilua, kun elimistö pyrkii vähentämään liiallista lämpökuormaa. Kuva: Getty Images

Yrittäjä, tiesitkö tämän työturvallisuudesta lämpimissä oloissa? Kun raja ylittyy, on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Jos työskentelyolosuhteita ei voi viilentää, tauottamisen merkitys korostuu.

Helteet jatkuvat osassa Suomea vielä ensi viikolla. Monessa ammatissa kuumuus aiheuttaa riskejä, jotka on otettava huomioon työsuojelussa.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä huomauttaa, että Suomen lain mukaan työnantajalla on vastuu työturvallisuudesta. Toisin sanoen työnantajan on huolehdittava, ettei työn tekemisen turvallisuus vaarannu hellekeleillä.

– Työnantajan on pyrittävä huolehtimaan siitä, ettei työskentelytiloissa lämpö nouse liian kuumaksi. Käytännössä rajana pidetään 28 astetta. Jos lämpötila nousee yli 28 asteen, työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin lämpötilan laskemiseksi. Jos työpaikan lämpötilaa ei voida laskea, turvallisuudesta on huolehdittava työn tauottamisella, Mäkelä sanoo.

Ulkona tehtävässä työssä työnantaja ei voi vaikuttaa lämpötilaan, mutta työntekijöillä tulisi mahdollisuuksien mukaan voida viettää tauot viileämmässä ympäristössä. Läheskään aina tämä ei ole mahdollista.

– Kuumassa työskennellessä työtä on tauotettava, ja on pidettävä huolta nesteytyksestä. Työntekijöitä voi ohjeistaa myös keventämään vaatetusta. Se ei kuitenkaan saa johtaa esimerkiksi suojavaatetuksen tai -varusteiden käyttämättä jättämiseen, Mäkelä muistuttaa.

Ilman suhteellisen kosteuden työpaikoilla tulisi olla noin 30–50 prosenttia.

Koska työnantajan on reagoitava?

Työnantajan on ryhdyttävä työolojen parantamiseen erityisesti silloin, kun työpaikan ilman lämpötila ylittää 28 astetta tai alittaa suosituslämpötilat seuraavasti:

  • Kevyessä istumatyössä 20 astetta
  • Kevyessä työssä 18 astetta
  • Keskiraskaassa työssä 15 astetta
  • Raskaassa työssä 10 astetta

Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimista huolimatta ylittää 28 astetta, työnantajan on rajoitettava työntekijöiden altistumisaikaa kuumalle.

Yhden työskentelyjakson pituus saa olla enintään 50 minuuttia tunnissa, jos työpaikalla ilman lämpötila on 28–33 astetta. Jos lämpötila ylittää 33 astetta, pisin yhtämittainen työskentelyjakso saa olla enintään 45 minuuttia tunnissa. Näissä tilanteissa työntekijän olisi siis voitava tehdä työtä 10–15 minuuttia tuntia kohden viileämmässä työtilassa, tai vaihtoehtoisesti tauottaa työtään viileässä.

Lähde: Tyosuojelu.fi

Näissä töissä erityinen riski

Kesäkuumalla riski liian suureen lämpökuormitukseen on esimerkiksi pihatöissä sekä työmailla, joissa ollaan koko päivän ajan ulkona. Näissä töissä taukojen merkitys korostuu.

Kesällä kovalle kuumuudelle voivat altistua muun muassa asfaltti- ja kattotyöntekijät sekä kasvihuone- ja puutarhatyöntekijät. Kuumuus voi vaania myös erilaisten ajoneuvojen ja koneiden ohjaamoissa.

Perinteisiä kuumatyöaloja ovat muun muassa sulatus- ja valutyöt, lämpökäsittely, takominen ja valssaus metalliteollisuudessa. Helteellä kuumuus voi nousta merkittäväksi haittatekijäksi keittiöissä ja leipomoissa, ellei tiloja pystytä viilentämään.

Näin kuumuus vaikuttaa

Työskentely lämpimissä olosuhteissa nostaa sydämen sykettä ja lisää hikoilua, kun elimistö pyrkii vähentämään liiallista lämpökuormaa. Hikoilu puolestaan voi järkyttää elimistön neste- ja suolatasapainoa. Tämän takia kuumassa työskenneltäessä tulisi nauttia veden lisäksi myös suoloja. Jos menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen nostaa kehon lämpötilaa ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Ulkotöissä on syytä huomioida myös auringon UV-säteilyn riskit.

Pahimmillaan kuumassa tehtävä työ voi aiheuttaa pyörtymisen. Ensimmäiset merkit mahdollisesti alkavasta liiallisesta kuuma-altistuksesta ovat väsymys, päänsärky ja huonovointisuus.

Lähde: Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen