Osakeyhtiö, tee edunsaajailmoitus pikaisesti
PRH kehottaa osakeyhtiöitä tekemään ilmoituksen mahdollisimman pian. Kuva: Getty Images
19.12.2023 klo 11:31
Uutinen

Yrittäjä, unohtuiko osakeyhtiösi edunsaajailmoitus? Nyt alkaa olla kiire – PRH voi määrätä selvitystilaan

PRH kehottaa osakeyhtiöitä tekemään ilmoituksen viipymättä. Vuoden alusta alkaen seuraamukset voivat olla ikäviä.

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on lain mukaan ilmoitettava kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan eli kyseisessä yrityksessä omistus- tai määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä.

PRH kehottaa yrityksiä tekemään ilmoituksen mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun uusi yritys rekisteröidään sekä silloin, kun edunsaajia ei ole tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Ilmoitus on maksuton.

Viranomainen muistuttaa, että edunsaajailmoitus on tehtävä myös silloin, kun hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä ja osakkeiden tai osuuksien omistajat on ilmoitettu perustamisilmoituksessa.

Ilmoituksen voi tehdä YTJ-palvelussa. Lue ohjeet ilmoituksen tekemiseen täältä.

Vuodesta 2024 alkaen ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa aikaisempaa vakavampiin seuraamuksiin.

Yritys voidaan poistaa kaupparekisteristä

Yrityksen toiminta voi PRH:n mukaan vaikeutua, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan ja pidä niitä ajan tasalla. Yrityksen yhteistyökumppanit voivat halutessaan tarkistaa kaupparekisteriotteesta, onko edunsaajailmoitus tehty.

Pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tarkistaa asiakkaansa edunsaajatiedot. Niiden täytyy ilmoittaa, jos yrityksen tiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Vuodesta 2024 alkaen ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa aikaisempaa vakavampiin seuraamuksiin. PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan tai korjaa virheellisiä tietoja.

Edunsaaja omistaa yli 25 prosenttia

Tosiasiallinen edunsaaja on osakeyhtiössä henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai äänioikeuksista suoraan tai toisen yhtiön kautta. Edunsaaja voi myös käyttää yrityksessä määräysvaltaa esimerkiksi osakassopimuksen perusteella.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys. Toiminimiyrittäjät ovat ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolella.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus