7.2.2020 klo 17:02
Uutinen

Yrittäjägallup kertoo epäuskosta – ”Ilman yrityksiä hyvinvoinnin palveluketju romahtaisi”

Vain 13 prosenttia yrittäjistä uskoo sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta olevan hyötyä yrityksille. Vain 12 prosenttia yrittäjistä uskoo, että tällä kertaa hallitus onnistuu uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on yksi hallituksen suurimmista haasteista. Uudistus vaikuttaa lähes 20 000 alan yrittäjään sekä muiden alojen yrittäjiin ja heidän läheisiinsä asiakkaina.

Yrittäjät tuntevat sote-uudistuksen valmistelutilanteen huonosti: 76 prosenttia ei tiedä, mitä hallitus aikoo uudistuksessa tehdä, kertoo Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä Yrittäjägallup. 13 prosenttia ei osannut sanoa ja 11 prosenttia kertoi tietävänsä. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala arvelee, että myös muut kuin yrittäjät ovat epätietoisia asiasta.

9 miljoonaa asiakaskäyntiä yksityisillä – Kela-korvausten leikkaukset johtaisivat jonojen kasvuun

Ajankohtaisessa hoitajamitoituksessa Kujalan mukaan on selvää, että hallitus heikentää palveluiden käyttäjien valintaoikeutta ja siirtää rahoitusta julkisen terveydenhuollon tukemiseen.

– Hoitajamitoituksen parantaminen on tietenkin kannatettavaa. Nyt se kuitenkin rahoitetaan yksityistä palvelutuotantoa karsimalla, vaikeuttamalla ihmisten pääsyä hoitoon ja kuntien kustannuspaineita lisäämällä. Selkä käännetään yksityisille.

Kujala kertoo tunnelmia tämänpäiväisestä Suomen Yrittäjien järjestämästä Jonottamatta palveluihin -soteseminaarista, jossa kukaan ei oivalla, miten hoitoon pääsyn vaikeuttaminen parantaisi tilannetta julkisellakaan sektorilla. Silloin siellä jonot kasvavat.

– Yksityinen sektori tuottaa yhdeksän miljoonaa asiakaskäyntiä kuusi kertaa pienemmällä summalla kuin julkinen. Nyt tämä kuusinkertainen summa on ainakin teoriassa siirtymässä julkiselle sektorille.

Käytetyimmät palvelut, joihin saa Kela-korvauksen, ovat lasten erikoislääkäripalvelut, silmäterveyden palvelut ja gynekologiset palvelut.

Usko soten hyötyihin on romahtanut

Tammikuussa tehdyn gallupin mukaan 13 prosenttia yrittäjistä uskoo, että sote-uudistuksesta on hyötyä yrityksille. 53 prosenttia ei osannut sanoa ja 33 prosenttia ei usko, että uudistuksesta olisi yrityksille hyötyä.

– Tämän epäuskon taustalla on varmasti nämä puheet, jossa yrityksiä ja niiden henkilöstöä palveluiden tuottajina jopa vähätellään. Jos käytetään ilmaisua ”markkinamalli on haudattu”, kuulostaa se siltä, että yrityksiä ei tarvita. Ilman laajaa yritysjoukkoa hyvinvointipalveluitten palveluketju kuitenkin romahtaisi, varatoimitusjohtaja Kujala sanoo.

Harva yrittäjä uskoo hallituksen onnistuvan

Yrittäjistä vain 12 prosenttia uskoo hallituksen onnistuvan uudistuksen toteuttamisessa. Reilusti yli puolet (55 %) ei usko hallituksen onnistuvan. Epätietoisia on 33 prosenttia. Kujalan mukaan epäusko on ymmärrettävää, kun uudistusta yritetään viidettä hallituskautta.

– Epäuskosta kertoo myös se, että kunnat ja kuntayhtymät eivät enää odota hallituksen ratkaisuja. Näissä ratkaisuissa pitäisi olla maltillinen eikä pyrkiä helppoihin ratkaisuihin, Kujala toteaa.

– Kestävä ratkaisu tehdään silloin kun järjestämisvastuussa oleva kunta huolehtii laadusta tervettä kilpailua edistämällä.

Suomen Yrittäjät ajaa monituottajamallia, jossa kaikki palveluntuottajat kilpailevat hinnalla ja laadulla. Se on SY:n mukaan suomalaisten veronmaksajien ja palveluiden käyttäjien etu.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yli 1051 pk-yrityksen edustajaa. Tiedot kerättiin tammikuun 2020 kahden ensimmäisen viikon aikana.

toimitus (at) yrittajat.fi