10.4.2021 klo 18:30
Uutinen

Yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajat vaativat: Nyt tarvitaan näkymää tulevasta!

Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen ja Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen nostivat viikonloppuna järjestetyssä Keski-Suomen yrittäjäjuhlassa esiin yrittäjien henkistä hyvinvointia ja exit-suunnitelman tärkeyttä.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen näkee exit-suunnitelmalla tärkeän roolin tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Maaliskuun lopussa tehty yrittäjägallup kertoo, että yrittäjien tilanne on kevään aikana edelleen heikentynyt.

– Näkymän rakentaminen tulevaan on nyt kriittisen tärkeää. Se antaisi yrittäjille mahdollisuuden rakentaa ja suunnitella tulevaa. Nyt tarvittaisiin selkeä suunnitelma siitä, milloin ja kuinka rajoituksia aletaan purkamaan ja yhteiskuntaa avaamaan. Mikäli yrityksillä olisi tiedossa askeleet ja ajankohdat sille, milloin ja miten liiketoimintaa olisi mahdollista jälleen käynnistää, olisi mahdollista myös pohtia investointeja ja toiminnan rahoittamista, Salminen summaa.

– Olen kuullut raakoja tarinoita yrittäjiltä, mutta myös upeita kasvuloikkia. Kriisi kohtelee yrittäjiä eritavoin. Tulevaisuutta rakentaessa me yrittäjäjärjestönä olemme edunvalvojista ehkä ainut, joka on kiinnostunut myös yrittäjien henkisestä hyvinvoinnista. Elinvoimaisen yrityksen taustalla on elinvoimainen yrittäjä, Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen tuumaa.

Exit-suunnitelman lisäksi tarvitaan tukea ja uudistuksia

Maailmanlaajuisen kriisin jälkeen avautuu liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia niille, jotka kykenevät näihin mahdollisuuksiin tarttumaan. Yritykset tulevat tarvitsemaan tukia niin kauan, kuin ihmisten liikkumista ja kuluttamista rajoitetaan. Yrittäjien hätä ei pääty rokotuksiin. Tukia tarvitaan myös uuteen nousuun.

– Markkinoiden avautuessa ne, joilla on resursseja ottaa markkinoita haltuun tulevat voittamaan. Yrittäjillä pitää olla valmiuksia lähteä liikkeelle ja rakentamaan uudelleen menestyvää yritystoimintaa. Tämä tarkoittaa yritysten kilpailukyvyn ja toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä päätöksiä. Emme esimerkiksi voi verottamalla halvaannuttaa yrityksiä toista kertaa, tarvitsemme myös joustavuutta työmarkkinoille, kertoo Salminen.

Salmisen mielestä on tärkeää, että Suomessa pohditaan lyhyen aikavälin rajoitusten purkamiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös sitä, kuinka yritykset pystyvät olemaan kilpailukykyisiä markkinoiden avautuessa.

– Keski-Suomi on nimensä mukaisesti keskellä kaikkea. Menit sitten melkein minnepäin Suomea tahansa, niin sinun tulee kulkea Keski-Suomen kautta. Olemme ehjä ja kompakti maakunta, jolle on tyypillistä isojen pörssiyhtiöiden vähyys ja vahva pk-yrityskanta. Keski-Suomen nousu tulee varmasti olemaan erilainen, kuin esimerkiksi Varsinais-Suomen. Uskon, että pk-yrittäjät pystyvät korjaamaan omaa suuntaansa nopeastikin, heitä ei rajoita samankaltainen kankeus, kuin ehkä pörssiyhtiöitä, avaa Koponen.

EU rokottamaan rajat ylittävää liikennettä

EU:n lähtökohtainen ajatus on ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Mikäli EU ottaisi vastuulleen tavaraliikennettä avaavan ja turvaavan rokotusohjelman, oltaisiin Salmisen mielestä juuri EU:n olemassaolon ytimessä.

– Nimenomaan EU:n olisi sopivalla tavalla ulkopuolisena luontevaa edistää valtioiden rajat – ja sisäiset poliittiset intohimot – ylittävällä toiminnalla sisämarkkinoiden avautumista ja toimivuutta. Myös rokotepassit voisivat edistää kansainvälistä matkailua ja maan sisäistä liikkumista, niiden osalta, jotka jo immuniteetin vuoksi voivat liikkua ja käyttää eri palveluita, Salminen kiteyttää.