14.3.2018 klo 13:34
Uutinen

Yrittäjäjärjestön malli koppaisi opinnoissaan kompuroivat nuoret – ”OAJ:n malli liian kallis”

Suomen Yrittäjät näkee OAJ:n esittämän oppivelvollisuusmallin liian kalliina. Niin ikään julkinen keskustelu koulutuksen maksuttomuudesta kielii kokonaisnäkemyksen puutteesta. Keskustelu oppivelvollisuusiän nostosta pulpahti nyt pintaan OAJ:n ulostulon myötä.

Suomen Yrittäjien johtaja Veli-Matti Lamppu vaatii keskusteluun kokonaisnäkemystä. Nyt vaaditaan esimerkiksi kaikille ilmaista varhaiskasvatusta ja oppimateriaalikustannuksista vapaata toisen asteen koulutusta. Korkea-asteen opinnot ovat jo käytännössä maksuttomia.

– Realismi julkisen talouden tilasta on unohtunut täysin. Toisaalta tiedetään, että ongelmat, jotka vaikuttavat kykyyn selviytyä ammatillisessa opetuksessa, syntyvät usein jo perusasteen puolella, Lamppu korostaa.

Yrittäjäjärjestön mukaan seuraavan hallituskauden keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettava kansallisen osaamisstrategian parlamentaarinen laatiminen. Lampun mukaan hallitus ei ole toteutetuista uudistuksista huolimatta pystynyt ylittämään koulutusjärjestelmän raja-aitoja, saati kaatamaan niitä.

– Järjestelmästämme puuttuu kokonaisnäkemys siitä, miten me vastaamme yhteiskunnan nopeaan muutokseen ja millä resursseilla.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ laskee oppivelvollisuusmallinsa hintalapuksi 300 miljoonaa euroa.

SY:n osaamisvaliokunnan puheenjohtaja, Kumppania Oy:n yrittäjä Pia Hirvonen peräänkuuluttaa laaja-alaista verkostomaista yhteistyötä koulutuksen toimijoille. Hän toimii myös Satakuntaliiton 2. asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnassa.

– Suuri ongelmamme, että perälauta vuotaa ja tulee työttömiä vastavalmistuneita, pitää saada ratkaistua. Kaipaisin koulutusjärjestelmään tehokkaampaa yksilön huomioimista ja laaja-alaista verkostomaista yhteistyötä. Oppilaitos ei voi tuottaa työvoimaa työelämän todellisiin tarpeisiin, jos ei ole vuoropuhelua yksityisen sektorin kanssa.

JOPO-mallin käyttöä syytä laajentaa

Kestävämmän opintopolun rakentamiseksi yrittäjäjärjestö nostaisi ns. joustavan perusopetuksen eli JOPO-mallin normaaliksi käytännöksi etenkin yläkouluvaiheessa. Näin toisen asteen opintoihin astuttaisiin nykyistä valmiimpana.

– Yksilön on voitava rakentaa osaamistaan huomattavasti omatahtisemmin. Oppilasta on ohjattava perusopetuksesta kohti toisen asteen opintoja yksilölliset vahvuudet ja erityiset tarpeet huomioiden, SY:n digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä taustoittaa.

Joustava perusopetus -toiminta tarkoittaa mallia, joka kohdistuu niihin oppilaisiin, jotka ovat vaarassa jäädä ilman päästötodistusta ja usein myös toisen asteen opiskelupaikkaa.

– Nuori ohjattaisiin jatko-opintoihin vasta, kun hänellä on siihen riittävät tiedolliset, taidolliset ja muut edellytykset. Yleiset jatko-opintovalmiudet määriteltäisiin oppivelvollisuuden suorittamisen ehdoksi muodollisen oppimäärän saavuttamisen rinnalle. Näemme, että perusopetuksessa oppivelvollisuusiän perälauta voitaisiin ulottaa 18 vuoteen.

Kopataan toisen asteen opinnot keskeyttävät tuen piiriin

OAJ esittää oppivelvollisuuden ulottamista toisen asteen koulutukseen koko ikäluokalle. Tämä tarkoittaisi, että kaikille opiskelijoille olisi kustannettava oppimateriaalit.

– Tämä olisi pois eniten apua tarvitsevien tuesta eikä palvelisi Suomen Yrittäjien jakamaa tavoitetta, jonka mukaan koko ikäluokan on saavutettava toisen asteen tutkinto, Mikkilä toteaa.

SY:n oppivelvollisuusmallissa toisen asteen koulutus ei kuuluisi jatkossakaan oppivelvollisuuden piiriin. Näin resurssit voitaisiin kohdentaa perusopetuksen joustavoittamiseen sekä toisen asteen opinnot keskeyttävien tukemiseen.

– Oppivelvollisuusmallimme koppaisi opinnoissaan ylitsepääsemättömiä haasteita kohtaavat nuoret, ei koko ikäluokkaa. Mallissamme toisen asteen opintonsa pysyvästi keskeyttävä alle 18-vuotias opiskelija siirtyisi takaisin joustavan perusopetuksen piiriin jatkavana oppivelvollisena. Tällöin hän olisi velvoitettu osallistumaan joustavan perusopetuksen palveluihin, joihin voitaisiin yhdistää myös toisen asteen sisältöjä ja valmistavia opintoja.

Suomessa on jopa yli puoli miljoonaa työikäistä ihmistä vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta. OAJ:n mukaan tätä nykyä 15 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa. Työelämä ei enää tarjoa tehtäviä, joihin pääsisi peruskoulupohjalta.

Jo 5-vuotiaat esiopetukseen – SY suhtautuu myönteisesti

Veli-Matti Lampun mukaan esiopetuksessa luodaan pohjaa kasvulle ja oppimisille. OAJ ehdottaa esiopetusta jo 5-vuotiaille.

– Suhtaudumme varovaisen myönteisesti esiopetuksen laajentamiseen jo 5-vuotiaille. Nyt käytännössä esiopetuksessa ovat jo kaikki 6-vuotiaat, vaikka lain mukaan se on vanhempia velvoittavaa, mutta ei osa oppivelvollisuutta.

Lampun mukaan voitaisiin tarjota kaikille mahdollisuus esiopetukseen jo 5-vuotiaasta lähtien joitain tunteja viikossa.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi