3.4.2017 klo 07:50
Uutinen

Yrittäjämyönteiset valtuutetut turvaavat kunnan elinvoimaisuuden

Tulevissa kuntavaaleissa on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella ehdolla 434 yrittäjäehdokasta, joka on saman verran kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Kuntien roolin muuttuessa kunnille jää resursseja elinvoimaisuuden vahvistamiseen ja elinkeinopolitiikan uudistamiseen. Kuntien elinvoiman ratkaisevat joka tapauksessa yritykset ja yrittäjät, niiden sijoittuminen ja tekemät investoinnit ratkaisevat tulevaisuuden menestyjäkunnat. Yrittäjämyönteiset päätökset takaavat kunnan elinvoimaisuuden tulevaisuudessa.

Sote-alan pk-yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimisesta on tulevien kuntapäättäjien otettava vastuu. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät haluaa nostaa esille palvelusetelien hinnoittelussa ilmenneitä epäkohtia, jotka johtavat alihinnoitteluun. Alihinnoittelu on yksi syy siihen, miksi sote-alan yrittäjyys ei ole toivottavassa määrin lisääntynyt. Palvelusetelilain mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Setelin arvoa määriteltäessä pohjaksi otetaan kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Näin toimittaessa voi käydä niin, että kunnan oman toiminnan kustannukset arvioidaan vain liian alhaisiksi tai jokin kustannustekijä jää huomioimatta.

Parempi vaihtoehto palvelusetelin sisällön ja arvon määrittämisessä on tehdä se yhteistyössä potentiaalisten tuottajien kanssa. – Ensin tuotteistetaan palvelukokonaisuudet, jonka jälkeen tehdään hintakysely. Tuottajat kertovat, millä hinnalla he olisivat valmiit tuottamaan palvelukokonaisuuden. Setelin arvoksi määräytyy alin tarjous. Tässä mallissa kaikki tuottajat hyväksytään mukaan ja asiakas valitsee. Näin toimimalla varmistetaan aito valinnanvapaus, avoin vertailu ja terve kilpailu. Suomen Yrittäjien esittämä valinnanvapausmalli on yksinkertainen toteuttaa, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi toteaa.

Lisätietoja:

Anne Niemi
puheenjohtaja, Etelä-Pohjamaan Yrittäjät
p. 0400 661 635 tai anne.niemi@yrittajat.fi