2.3.2017 klo 11:30
Uutinen

”Yrittäjän ei parane sairastua”

Yrittäjät joutuvat toimeentulon menettämisen pelossa ottamaan suuriakin terveysriskejä. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan lähes 72 prosenttia yrittäjistä on harjoittanut yritystoimintaa sairaana viimeisen 12 kuukauden aikana, joka viides yli kymmenen päivää.

Kun yrittäjä kaatuu sairausvuoteelle, kaatuu pahimmassa tapauksessa koko yritys, kirjoittaa aiheesta Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén blogissaan sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Hellstén viittaa Suomen Yrittäjien syksyllä 2016 tekemään kyselyyn, jonka perusteella yrittäjät ovat selvästi useammin töissä sairaana kuin työntekijät. Sairauspäivärahassa yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää.

Yrittäjän omavastuuaika on todellinen ja sairastamaan jäävälle tuloton, Hellstén muistuttaa epätasa-arvoisesta tilanteesta työntekijöihin verrattuna.

Harri Hellsténin mukaan nopea apu yrittäjän tilanteeseen olisi lyhentää yrittäjän omavastuuaikaa sairauspäivärahassa sairastumispäivään. Muutos mahdollistaisi erityisesti pienemmissä yrityksissä yrittäjän jäämisen sairauslomalle ja siten vähentäisi riskiä työkyvyttömyysjaksojen pitkittymisestä ja työkyvyn kokonaan menettämisestä. Tästä aiheutuisi yhteiskunnalle mittavia säästöjä.

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia sairaslomaa pitäneistä yrittäneistä ei ole hakenut sairauspäivärahaa.

Yleisin sairauspoissaoloja aiheuttava tauti flunssa paranee yleensä muutamassa päivässä, mutta voi ilman lepoa johtaa vakaviinkin jälkitauteihin, Hellstén muistuttaa. Yrittäjälle riski lyhyen sairauden pitkittymisestä ja terveyden menettämisestä on suuri, koska lyhytkin poissaolo voi olla toimeentulon kannalta merkityksellinen.

Suomen Yrittäjien ja Työterveyslaitoksen vuonna 2014 yhdessä toteuttaman yrittäjän hyvinvointibarometrin mukaan yrittäjät tekevät pitkää työpäivää vähillä vapailla ja lomilla. Saman selvityksen mukaan yrittäjät ovat erittäin innostuneita työstään ja kokevat työkykynsä hyväksi.

Lue koko blogi täältä.

toimitus@yrittajat.fi