19.7.2022 klo 08:25
Uutinen

Yrittäjän eläkemaksut ollaan sitomassa mediaanipalkkoihin

Lakiesitys yrittäjän eläkelain muutoksesta on menossa eduskunnan käsittelyyn. Kaikki yrittäjät eivät sitä kuitenkaan purematta niele.

Lakiesitys yrittäjän eläkelain muutoksesta on herättänyt keskustelua savolaisissa yrittäjissä. Esityksen keskeisiksi ongelmiksi mielletään ehdotetun muutoksen nopea aikataulu ja se, miten yrittäjän yel-työtulo, eli yrittäjän työpanosta vastaava palkka määriteltäisiin jatkossa. Lakiesityksessä määritys tapahtuisi yksityisen sektorin mediaanipalkkojen mukaan ja esitys mielletään pulmalliseksi varsinkin pienituloisille yksinyrittäjille. Mediaanipalkat, joihin työtuloa verrataan, olisivat mitä todennäköisimmin valtakunnallisia. Lapinlahtelaisen Varpuke Oy:n yrittäjä Yrjö Ronkainen avaa mahdollista ongelmaa.

– Korkeapalkkaisten ammatti-nimikkeiden työntekijöitä on paljon ruuhka-Suomessa. Esimerkiksi toimitusjohtajan mediaanipalkka on lähempänä Etelä-Suomen palkkoja kuin Itä-Suomen, jossa palkat ovat pienempiä.

Ronkainen havahtui lakiesityksen ongelmakohtiin, kun Marko Leppänen otti häneen yhteyttä asian tiimoilta. Leppänen on tehnyt pitkän uran pohjoissavolaisten yrittäjien kanssa vakuutusyhtiöissä ja toimii nykyisin Meklaripaja Oy:n toisena yrittäjänä. Ronkainen kertoo, että juuri Leppänen huomasi lakiesityksen ongelmat ja otti yhteyttä häneen ja Savon Yrittäjiin.

– Lakiehdotuksen perusrunko ja ajatus on hyvä. On totta, että osin yrittäjien työtulot ovat jääneet jälkeen. Ongelma tulee kaavamaisesta mallista toteuttaa uudistus ja aivan liian nopealla aikataululla, joka kolahtaa suoraan pienituloisiin yrittäjiin.

Mediaanipalkkoihin pohjautuva yel-työtulo voisi nostaa yrittäjän pakollisia eläkevakuutusmaksuja kuukausitasolla pahimmassa tapauksessa satoja euroja.
– Pienen yel-työtulon yrittäjillä vakuutusmaksut nousisivat suhteessa eniten, Ronkainen taustoittaa ja jatkaa mediaanipalkkaan sitomisen tarkoittavan sitä, että yrittäjällä pitää olla ammattinimike, johon työtuloa verrataan.
Yksinyrittäjät voivat tehdä useampaa eri työtehtävää, ja ammatti-nimike voi vaihdella päivittäin.
– Mökkitalkkari voi olla vaikka kirvesmies tai talonmies. Yhden alaisen kanssa ammattinimikkeen pitää olla jokin esimiesasemassa oleva, Ronkainen selittää ammattinimikkeen ja mediaani-palkan problematiikkaa.

Eläketurvakeskuksen viestintä-asiantuntija Kimmo Kontio tunnistaa yrittäjien huolet. Kontio kuitenkin tähdentää, että uudistuksessa ei olla ajamassa ketään laittamaan lappua luukulle. Yrittäjille on olemassa yel-maksuihin vaikuttavia alennusjärjestelmiä.
– Yrittäjä saa ensimmäiseksi neljäksi toimintavuodekseen alennusta yel-maksuista 22 prosenttia. Alku on aina hankalaa, ja menoja on enemmän kuin tuloja.
Tarve uudistukselle kuitenkin on. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan yritysten ilmoitetut yel-työtulot ovat olleet hienoisessa laskussa viime vuosien aikana.
– Keskimääräinen yel-työtulo on 22 000 euroa. Palkansaajien vuosiansioihin verrattuna se ei ole kauhean paljoa.
Usein yel-työtulo painetaan minimiin, mikä heijastuu yrittäjän sosiaaliturvaan.
– Yrittäjä voi ajatella, että hän loppu päässä uraansa kirii eläkettä kiinni. Entä jos tulee työkyvyttömyyttä, tai nuorella yrittäjällä vaikka iloinen perhetapahtuma? Yel-vakuutuksella turvataan yrittäjän sosiaaliturvaa kokonaisuudessaan.

Ongelman laajuus kävi selvemmäksi Leppäselle Savon Yrittäjien tekemästä jäsenkyselystä, johon vastasi nelisensataa yrittäjää.
– Eläketurvakeskuksen tilaston perusteella yel-työtulo on alle 11 000 euroa joka neljännellä yrittäjällä. Savon Yrittäjien kyselyn mukaan palvelualalla 29 prosentin työtulo on alle 15 000 euroa, ja myös samaisella määrällä todelliset tulot jäivät alle 15 000 euron. Kaavamainen tapa mennä kohti mediaanituloa lyö tätä joukkoa, Leppänen sanoo.

Keskimääräinen yel-työtulo on 22000 euroa.

Kimmo Kontio

Lakiehdotuksessa todetaan, että yrittäjä voi itse vaikuttaa vahvistettuun työtuloonsa. Leppäne kuten Ronkainenkaan eivät tätä purematta niele.
– Varmasti voi keskustella, mutta lain aikataulu on korjata nämä pienet yel-maksut vuonna 2023. Prosenttijakauman mukaan näitä yrittäjiä on kymmeniätuhansia. Päätöksiä pitäisi tehdä jopa 250 kappaletta päivässä. En usko sen onnistuvan, Leppänen laskelmoi.
– Mikään organisaatio ei pysty käymään niitä keskusteluja vuodessa, mikä johtaa riskiin, että työeläkeyhtiölle annetaan valtuus runtata muutos läpi. Lakiehdotus on aina ehdotus ja sen sisältö voi muuttua. Leppäsen mielestä isoin riski liittyy juuri mediaanituloihin.
– Savon Yrittäjien ja Ronkaisen kanssa tekemämme vertailun mukaan on todella vaikeaa löytää yrittäjän työlle täysin vastaava mediaanituloa. Vaarana on, että muut kuin yrittäjät päättävät, mikä on yrittäjien työtulo.

Kirjoittaja on Savon Sanomien toimittaja
Heikki Rissanen
Julkaistu Savon Sanomissa 19.7.2022