3.5.2018 klo 12:05
Uutinen

Yrittäjän tukiverkko tukee yrittäjää ongelmatilanteissa

Varsinais-Suomessa käynnistyy Yrittäjän tukiverkko -palvelukokeilu 3.5.2018. Yrittäjän tukiverkko on matalan kynnyksen palvelu, johon yrittäjä voi ottaa yhteyttä soittamalla numeroon 02 2757 112 tai nettilomakkeella www.yrittajat.fi/vsy/tukiverkko

Maksuttomaan palveluun voi olla yhteydessä kuka tahansa mikro- tai pienyrittäjä, joka kaipaa nopeaa, luottamuksellista keskusteluapua yrityksen vaikeuksissa.

Yrityksen toimintaan vaikuttavien ongelmien taustalla voivat olla esim. yritystalous tai henkilökohtaisen elämän vaikeudet.

Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että tämän kaltaiselle palvelulle on tarvetta. Nyt tukiverkko on päivitetty yhteistyössä laajan verkoston kanssa, toimitusjohtaja Hanna Munter Varsinais-Suomen Yrittäjistä kertoo.

Puheluihin vastaa arkena klo 9-16 Varsinais-Suomen Yrittäjien toimiston henkilökunta, joka välittää puhelun verkoston tukihenkilölle. Tukihenkilö käy yrittäjän kanssa tilannetta läpi luottamuksellisesti keskustellen ja auttaa yrittäjää ratkaisujen etsimisessä. Vapaaehtoiset tukihenkilöt ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän asiantuntijoita Varsinais-Suomen Yrityskummeista. Viikonloppuisin, pyhäpäivinä ja kello 16-09 välisenä aikana puhelut ohjautuvat päivystävälle tukihenkilölle, joka tarjoaa keskusteluapua.

Usein tukiverkoston tarve nousee esiin, kun yrityksessä eletään vaikeita aikoja. Mielestäni tukiverkostoa tarvitaan myös silloin, kun on kyse positiivisista asioista, kuten ripeän kasvun hallinnasta. Juuri nyt asia on näin useissa alueemme yrityksissä! kommentoi Tero Siitonen Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjistä.

Tukiverkosto rakentuu paikallisista toimijoista

Tukiverkostoon on toiminnan alkaessa pyydetty mukaan mm. pankkeja, työterveyshuoltoja, työeläkevakuuttajia, julkisia yrityspalveluita, velkaneuvojia, tilitoimistoja, perintäyhtiöitä ja kriisipalveluita Varsinais-Suomen alueelta. Verkostoa täydennetään jatkuvasti, jotta verkostosta saadaan yrittäjää ja yritystä pulmatilanteissa mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus.

Tukiverkoston toiminta on osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Mikrot menestykseen -hanketta, jossa verkoston toimintaa pilotoidaan 3.5-31.8.18. Tarvetta tukiverkon jatkuvuudelle arvioidaan pilottijakson perusteella.

Lisätietoja Mikrot menestykseen -hankkeesta: www.ttl.fi/mikrotmenestykseen