15.3.2022 klo 14:04
Uutinen

Yrittäjäpalkinnot on jaettu

Etelä-Karjalan Yrittäjät valitsee vuosittain maakunnallisen Vuoden yrittäjän ja Vuoden yksinyrittäjän. Perinteisten yrittäjäpalkintojen lisäksi järjestö palkitsee yrittäjien ystäviä Vuoden yritysystävällisin kunta ja Vuoden uusinajattelija -palkintojen muodossa.

Etelä-Karjalan Vuoden yritys 2021 

Maakunnan Vuoden yritykseksi 2021 palkintolautakunta valitsi Kuljetusliike Aho & Nuutinen Oy:n.

Perusteluissaan lautakunta totesi: 

Kuljetusliike Aho & Nuutinen on haastavalla ja hyvin kilpaillulla toimialallaan pystynyt kannattavaan kasvuun ja hyvään tulokseen. Yrityksellä on pitkä historia takanaan ja se on osoittanut, miten hyvä johtaminen ja asiakkuuksista huolehtiminen tuovat menestystä.  

Palkintolautakunta

Kuljetusala on pääomavaltaista ja kansainvälisesti kilpailtua toimialaa ja Kuljetusliike Aho & Nuutinen on osoitus, miten yritys löytää vahvuutensa ja pystyy työllistämään ja toimimaan vakavaraisesti tästä huolimatta. Kuljetusliike Aho & Nuutinen on merkittävä toimija koko Etelä-Karjalan yrityskentässä pitäen pyörät pyörimässä asiakasyrityksilleen.  

Vuoden maakunnallinen yrittäjäpalkinto on yrittäjälle tai yritykselle myönnettävä tunnustus yrittämisestä ja yrittäjyyden hyväksi Etelä-Karjalassa tehdystä työstä. 

Etelä-Karjalan Vuoden yksinyrittäjä 2021 

Maakunnan Vuoden yksinyrittäjäksi 2021 palkintolautakunta valitsi Ville Tanskasen ja hänen yrityksensä Talous Vistan. 

Perusteluissaan lautakunta totesi: 

Talous Vistan yrittäjä Ville Tanskasen pitkäaikainen työ yrittäjänä on osoitus esimerkillisestä tahdosta ja sisusta voittaa haasteet. Viimeiset kaksi vuotta pandemian parissa ovat olleet vaikeita monelle yrittäjälle, mutta Ville Tanskanen on omalla urallaan osoittanut miten eteenpäin suuntaava ja todellinen yrittäjäasenne mahdollistaa menestyvän yrittämisen ja omien vahvuuksien löytämisen vaikeissakin elämäntilanteissa. 

Palkintolautakunta

Yrittäjänä toimimisen lisäksi Ville Tanskanen on toiminut kunnanvaltuutettuna tuoden yrittäjien näkökulmaa päätöksentekoon. Talous Vista on arvostettu ja ammattitaitoinen asiantuntijayritys, joka osaltaan tukee kotikuntansa ja koko Etelä-Karjalan elinvoimaisuutta.  

Yksinyrittäjäpalkinnolla halutaan korostaa itsensä työllistävien yrittäjien tärkeää merkitystä yhteiskunnassa ja nostaa yksinyrittäjyyden arvostusta. Suomessa toimivista yrittäjistä 60 prosenttia yrittää yksin. 

Yrittäjäpalkinnot ovat myös julkinen tunnustus esimerkillisestä yrittäjyydestä. Arvostetulla palkinnolla halutaan korostaa oma-aloitteisten ja taloudellisten riskien ottamiseen uskaltavien yrittäjien merkitystä talouselämässämme ja samalla parantaa yrittäjyyden arvostusta maakunnassamme.  

Etelä-Karjalan Vuoden uusinajattelija 2021

Vuoden 2021 uusinajattelijaksi valittiin Suvi Savolainen Imatralta. Perusteluissaan lautakunta totesi: 

Suvi Savolainen on nuori ja aktiivinen toimija, joka on jo jättänyt puumerkkinsä niin paikallisesti eri hankkeissa toimien, kuin kansainvälisesti palkittuna urheilijana. Hän toiminut erityisesti urheilun ja liikunnan saralla tukien nuorten hyväksi tehtävää seuratyötä ja aktiivista toimintaa tuoden uutta ajattelua vanhoihin toimintamalleihin.

Palkintolautakunta

Suvi on ollut aloitteellinen ja tekijänä lukuisissa uusissa hankkeissa ja mm. ideoinut Imatran tulevan urheilutalon tiloja ja toimintoja vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita mahdollistaen erilaiset toimintamahdollisuudet tiloissa.  Hänen toimintatapansa on asioihin tarttuva ja mahdolliset epäkohdat ääneen sanova. Hän luo verkostoja ja toimii eri osapuolia yhdistävä tekijänä. Suvin työ ja persoona edustavat juuri sellaista aktiivista toimintaa ja Uusinajattelija-henkeä, jota Etelä-Karjala ja koko Suomi kaipaavat. 

Uusinajattelija on maakunnassamme vaikuttava rohkea kyseenalaistaja, joka ei odota valmista vaan etsii ratkaisuja ja toteuttaa niitä yhdessä toisten kanssa.

Etelä-Karjalan Vuoden yritysystävällisin kunta 2021 

Maakunnan Yritysystävällisimmäksi kunnaksi palkintolautakunta valitsi Imatran kaupungin. 

Perusteluissaan lautakunta totesi: 

Imatran kaupunki on ottanut määrätietoisia askelia yritysten toimintaedellytysten ja positiivisen yritysilmapiirin luomiseksi. Kaupunki osoittaa hyvää kehityshalua ja vuoropuhelua yrittäjien kanssa käydään monella tasolla vapaamuotoisista aamukahveista aina Elinvoima-työryhmään, jossa on Yrittäjien edustus. Lisäksi kunnan luottamushenkilöstössä on useita yrittäjätaustaisia edustajia tuomassa päätöksentekoon yritystoiminnan näkökulmaa. 

Palkintolautakunta

Pandemiatilanne ja itärajan yli tulevien matkailijoiden puuttuminen on vaikeuttanut voimakkaasti seudun yrittäjien tilannetta ja aiheuttanut rakennemuutosta yrittämisen edellytyksiin. Imatran kaupunki on tiedostanut yritysten merkityksen kaupungin elinvoimalle ja alueella yleisestikin on nähty yrittäjämyönteisyyden kasvua, kun lähipalveluiden säilymisen tärkeys konkretisoituu katukuvassa ja jokapäiväisessä elämässä.  

Yritysystävällisin kunta -palkinnolla halutaan kannustaa kuntia ja kaupunkeja huomioimaan ja parantamaan yritystoimintaa tukevia rakenteita, ilmapiiriä ja toimintaa kaikessa toiminnassaan. 

Kuva: Liisa Hupli-Oinonen, Imatran kaupunki

Kaikkia palkittuja juhlistetaan vielä erikseen 24.9. pidettävässä Yrittäjägaalassa.

Lisätietoja: 
Marko Hanhisuanto, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Yrittäjät
050 440 8868, marko.hanhisuanto@yrittajat.fi