Yrittäjät: Dieselin veronkorotus kohtuuton – ”Hinta Euroopan korkeimpia ja etäisyydet pitkiä”

Suomen Yrittäjät vaatii hallitusta luopumaan tieliikenteen kotimaisista päästö-kauppa-aikeista.

Suomen Yrittäjien mukaan tieliikenteen kotimaisessa päästökaupassa ei ole nyt hätiköityjen päätösten aika.

– Suomen on otettava EU:ssa ryhtiliike, jotta yritystemme kilpailukyky ei heikentyisi, Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen sanoo.

Komission esitys energiaverodirektiivistä tarkoittaisi sitä, että dieselin vero nousisi Suomessa 26 senttiä litralta.

– Tämä on kohtuuton ehdotus, jota ei pidä hyväksyä. Suomessa dieselin hinta on Euroopan korkeimpia ja etäisyydet pitkiä, Seppänen sanoo.

Hallituksen kanta komission ilmastopakettiin on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Suomen Yrittäjät vaatii, että Suomen tulee ottaa selvästi nykyistä jyrkempi linja, jotta kuljetuskustannukset eivät nouse holtittomasti.

Yrittäjien ekonomistin Sampo Seppäsen mukaan liikenteen päästöt vähenevät odotettua nopeammin, ja vauhti voi yllättää tulevina vuosina.

– Kansallisia lisävelvoitteita ei siis tarvita varsinkaan nyt, kun asiat ovat Brysselissä kesken, Seppänen sanoo.

– Tämän lisäksi öljyn maailmanmarkkinahinta on kohonnut selvästi nostaen kuljetuskustannuksia ja parantaen vähäpäästöisempien ratkaisujen kilpailuasetelmaa, Seppänen jatkaa.

Yrittäjien mielestä EU:n laajuinen tieliikenteen päästökauppa olisi vaihtoehtona parempi ratkaisu kuin kotimaiset dieselin hintaa nostavat keinot. Se takaisi paremmin yritysten kilpailukykyä suhteessa muihin maihin. Samalla edistettäisiin päästövähennyksiä koko EU:n alueella.

Liikenne- ja viestintäministeriön tuore muistio tukee Yrittäjien arviota. Muistion mukaan tilanne ei vaikuta edellyttävän kansallisen tieliikenteen päästökaupan välitöntä käyttöönottoa, mikäli kansalliset ja EU-tason toimet toteutuvat suunnitellusti. Muistio on parhaillaan lausunnoilla.

–  Asia on selvä. Ensin tulee katsoa, miten nykyinen politiikka ja hinnat purevat, sekä miten EU:n päästökauppa ja muut säädökset muotoutuvat, toteaa Seppänen.

Suomen Yrittäjät on julkaissut Tieliikenteen hinnoittelu -raportin, joka käsittelee Yrittäjien ratkaisuja liikenteen päästövähennysten kirittämiseksi kilpailukyky huomioiden.

Toimitus
Toimitus