3.5.2022 klo 15:49
Uutinen

Yrittäjät: Ei tarvetta muuttaa rajanvetoa yrittäjän ja työntekijän välillä

Suomen Yrittäjät jätti eriävän mielipiteen tiistaina lausunnoille lähteneeseen esitysluonnokseen työsopimuslain muuttamiseksi. – Lainsäädännössämme on erittäin selkeä jaottelu työntekijän ja yrittäjän välillä. Muutostarpeita ei ole, sanoo asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti tiistaina lausunnoille esitysluonnoksen työsopimuslain muuttamiseksi. Lain soveltamisalaan oltaisiin lisäämässä vaatimus kokonaisharkinnasta sellaisissa tilanteissa, joissa työnteon luonne jää edelleen epäselväksi eli onko kyseessä työsuhteinen työ vai yrittäjätyö. 

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg perustelee eriävää mielipidettä sillä, että lainsäädäntö erottelee jo nyt selkeästi työntekijän ja yrittäjän.

– Voimassa olevassa työsopimuslaissa määritellään, millä edellytyksillä työntekijän ja työnantajan välille syntyy työsopimussuhde. Tämä rajaus on hyvä ja tarkka. Jo tällä hetkellä kaikki virkasuhteiden ulkopuolella tehtävä työ voidaan määritellä olemassa olevien rajausten perusteella joko työsuhteessa tai yrittäjänä tehtäväksi työksi. Viime kädessä ratkaisut tehdään jo nykyään tapauskohtaisesti kokonaisharkintaan perustuen, Rytkönen-Sandberg sanoo. 

– Jatkossa tulisi puuttua siihen, miksi rakenteemme eivät kannusta yrittäjiä palkkaamaan työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Rytkönen-Sandberg myöntää, että lisääntynyt yrittäjämäinen tapa tehdä työtä työsopimussuhteessa voi haastaa rajanvedon työn tekijöiden arjessa.

– Juridisesti rajanvetokysymys ei kuitenkaan ole toistaiseksi aiheuttanut ongelmia, eikä työryhmän työn kuluessa ole tullut esille tilanteita, joissa tapauskohtaisesti ei olisi pystytty nykylainsäädännön pohjalta ratkaisemaan, tehdäänkö työtä työntekijänä vai yrittäjänä.  

Ministeriön työryhmän tehtävänä oli hallitusohjelman mukaisesti selvittää lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta ja työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmentää työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään. 

–  Voimassa oleva työsopimuslaki pitää nykyiselläänkin sisällään lain kiertämisen kiellon. Tältä osin esityksessä on päädytty aivan oikeaan lopputulokseen, koska mitään muutostarvetta ei sääntelyn osalta ole, Rytkönen-Sandberg sanoo.  

–  Suomessa ongelmana on, että työmarkkinarakenteet eivät kannusta yrittäjiä palkkaamaan työsopimussuhteista henkilökuntaa. Työnantajayrittäjien määrä ei ole Suomessa kasvanut koko tällä vuosituhannella. Siksi työlainsäädäntöön pitäisi tehdä sellaisia muutoksia, jotka pienentävät työllistämisen riskiä. 

Toimitus
Toimitus