2.2.2021 klo 14:01
Uutinen

Yrittäjät: Epäselvyydet HUS:n hankinnoissa tutkittava perusteellisesti

Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät peräänkuuluttavat ryhtiliikettä sairaanhoitopiirin hankintapolitiikassa. Epäselvyydet on tutkittava ja jatkossa kilpailutukset tulee hoitaa lainmukaisesti.

Vakavat epäselvyydet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) julkisissa hankinnoissa jatkuvat.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi runsas vuosi sitten, että HUS on tehnyt useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä. Markkinaoikeus määräsi HUS:ille seuraamusmaksuja hankintalain rikkomisesta. KKV:n mukaan monissa tapauksissa HUS on sopinut tilaukset suoraan sähköpostilla, eikä tilauksista löydy lainkaan varsinaista sopimusasiakirjaa.

HUS:n hankintatoimintojen lainmukaisuus viime vuosina tulee selvittää perusteellisesti. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan laittomat suorahankinnat ja epäselvyydet jatkuvat edelleen. Hankintalain vastaisia suorahankintoja tekemällä hankintayksiköt eivät hyödynnä yritysten välistä kilpailua.

Tämä on vakava asia. Veronmaksajien rahoja tuhlataan kilpailuttamatta sopivinta hintaa ja laatua. Menettelyt ovat omiaan heikentämään yritysten ja veronmaksajien luottamusta hallinnon läpinäkyvyyteen ja julkisten hankintojen avoimuuteen.

Laittomille toimintatavoille on laitettava viimein piste, ja hankinnat on kilpailutettava avoimesti yrityksiltä. Sairaanhoitopiirit eivät ole oma erillinen saarekkeensa, vaan niiden hankintapolitiikka on Uudenmaan kaupunki- ja kuntapäättäjien käsissä ja omistaja-ohjattavissa.

Kuntavaalien jälkeen sairaanhoitopiirin hankintapolitiikassa on otettava vakava ryhtiliike. HUS:n hallituksen on laadittava ja sitouduttava hankintastrategiaan, joka edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailua sen hankinnoista. Parhaiten tämä onnistuu jakamalla hankinnat järkeviin osiin lain edellyttämällä tavalla. Samalla markkinoita on määrätietoisesti hyödynnettävä ja kehitettävä.

Lisäksi tulee selvittää, millä lainsäädännöllisillä muutoksilla voidaan parantaa Suomessa toimivien noin 2000 hankintayksikön suorahankintojen toteuttamista lainsäädännön tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin Yrittäjät
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Uudenmaan Yrittäjät

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala @ yrittajat.fi
toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, p. 050 411 1104, erkki.parssinen @ yrittajat.fi
puheenjohtaja Markku Aalto, Uudenmaan Yrittäjät, p. 040 500 6046, markku.aalto @ klaukkalankehysjalasi.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Helsingin Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Uudenmaan Yrittäjät ovat sen aluejärjestöjä. Lisätietoja: www.yrittajat.fi