24.4.2017 klo 10:49
Uutinen

Yrittäjät haluavat kaupungin pois markkinoilta

Hämeenlinnan kaupungin konsernirakenneselvityshanke etenee. Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta haluaa yhtiöiden määrää pienemmäksi ja kaupungin toiminan markkinoilla vähäiseksi.

Uusi Hämeenlinna -valmistelun tavoitteet ovat hyvinvoinnin edistäminen ja aktiiviset kansalaiset, elinvoimainen asumiskaupunki ja resurssiviisaus, kestävän talouden kaupunki. Virkamiesten valmistelun pohjaksi on teettetty konsulttiehdotus Uuden Hämeenlinnan konsernirakenteesta. Konsernirakenneselvitykselle on tehty yritysvaikutusten arviointi. Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta katsoo, että konsernirakenteen kehittämisen lähtökohtana tulee olla yhtiöiden määrän vähentäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen

– Tavoiterakenteen tulee olla yksinkertainen ja ymmärrettävä sekä mahdollisimman vähän markkinoilla toimiva. Konsernirakenteen uudistamisen yhteydessä on tarpeen päivittää konserniohjeet ja omistajapoliittiset linjaukset, joissa määritellään ja rajataan toiminta markkinoilla, miten toiminta tukee elinkeinostrategiaa, miten hankintoja tehdään ja mikä elinvoimavaikutus konsernirakenteella on. Omistajan tahtotilan on toteuduttava läpinäkyvästi kaikkien yhtiöiden toiminnassa, todetaan kaupunginhallitukselle tänään toimitetussa lausunnossa.

Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta haluaa olla mukana ohjeiden ja linjausten päivittämisessä. Rakenteen muuttuessa ja hallitusten määrän vähetessä elinkeinopoliittinen lautakunta katsoo, että jäljelle jääviin hallituksiin tarvitaan asiantuntijahallitukset. Asiantuntijapoolin ja asiantuntijoiden löytymisessä hallituksiin voi Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta olla avuksi.

– Rakenneselvityksen yhteydessä on päätettävä, miten tulevassa Hämeenlinnassa yritysten peruspalvelut eli neuvonta ja tuki hoidetaan. Samalla on päätettävä, miten maakunnan ja kaupungin tuottamat tuki- ja neuvontapalvelut sovitetaan yhteen kasvupalvelulain näkökulmasta, lausunnossa todetaan.

Kaupunginhallitus toimii konserniselvityksen ohjausryhmänä ja se käsittelee konsulttien ehdotusta tänään klo 14 alkavassa kokouksessaan. Ehdotukset jatkotoimenpiteistä käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa 27.4. ja kaupunginhallituksessa 2.5.2017. Lopulliset päätökset toimenpiteistä ja hankkeen etenemisestä tekee kaupunginvaltuusto 15.5. pidettävässä kokouksessaan.

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat.fi