9.3.2018 klo 11:34
Uutinen

Yrittäjät huolissaan: Siun Soten käyttämä uusi hankintamalli syrjii pieniä

Siun Sote kuntayhtymä on polkenut ostettavien palveluiden hintoja ja se suosii omaa tuotantoaan, sanoo Pohjois-Karjalan Yrittäjät.

– Jos muutosta ei tapahdu, niin pk-yritykset eivät pysy hengissä ja markkinoilla valinnanvapauden alkuun saakka, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry herättelee päättäjiä.

Siun Sote kuntayhtymä on toiminut nyt vähän yli vuoden. Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blombergin mukaan tässä ajassa alueen pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Tähän yhtenä merkittävänä syynä on Siun soten harrastama hankinta- ja kilpailutuspolitiikka.

Hankintamenettelyssä ns. tavoite- tai kattohintoja

Myös viime kesänä nousi esiin epäkohtia ikäihmisten asumispalvelukilpailutuksesta. Tällöin Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry yhteistyökumppaneineen nosti esille sen, että etukäteen määritellyt vaatimukset sekä hinnasta, että laatutasosta, voivat olla uudistuneen hankintalain mukaan syrjiviä.

– Tuolloin Siun sote halusi korjata hankintamenettelyään ja poisti ns. tavoite- tai kattohinnat kilpailutuksesta. Juuri päättyneeseen sosiaalisen asumisen palvelut -kilpailutukseen olivat nuo samat hinnat jälleen ilmestyneet käyttöön, Blomberg ihmettelee.

Blomberg ei poissulje ajatusta asian viemisestä markkinaoikeuteen, jos Siun Sote ei korjaa hankinnan toteutuksen puutteita.

Sosiaalisen asumisen palvelut -hankintamalli esiteltiin ensi kerran yrittäjille syyskuussa 2017. Blombergin mukaan yrittäjiltä pyydettiin kommentteja aiheeseen, mutta kuitenkin loppuvuoden 2017 aikana ja tammikuussa 2018 esitelty lopullinen hankintamalli oli täysin erilainen, kuin aiemmin valmisteltu.

– Sosiaalisen asumisen palvelut -hankinta vaikuttaa hankintalainasiantuntijoiden mukaan toteutetun niin, että sillä suositaan suuria yrityksiä pienten kustannuksella, Pohjois-Karjalan Yrittäjät toteaa tiedotteessaan.

– Jos näin käy, on vaikea saada myöskään sote-alan ammattilaisia pysymään Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä sotealan yrittäjyyttä ei kannata harkita, kun linja näyttää olevan, ettei markkinalle pääse.

Uusi hankintamalli herättää närää, syrjii pieniä

Kilpailutus on käyty, mutta hankinnan syrjivyys voidaan korjata milloin tahansa eli vielä kilpailutuksen jälkeenkin.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät nostaa esimerkin hankinnan syrjivyydestä.

– Siun soten asiakaslähtöisen asumisen prosessista ei saada riittävää tietoa siitä, kuinka puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekeminen hoidetaan ja pisteytetään. Tästä syystä koko tarjouspyyntöasiakirja ja käytetty hankintamalli on hankintalain vastainen.

Siun Soten toimitusjohtajan Ilkka Pirskasen mukaan Siun Sote on iso toimija Pohjois-Karjalassa ja he haluavat toimia kaikkien lakien mukaisesti. Heidän käyttämät juristit ovat kertoneet, että asiakaslähtöisen asumisen -menettely on lainmukainen ja oikein.

– Problematiikka tulee siitä, kun sosiaalisessa palveluasumisessa jokaisen asukkaan palveluntarve on erilainen, tämmöisen selkeän pisteytysjärjestelmän rakentaminen on vaikeaa, koska palveluntarpeet vaihtelevat. Tämä asiakaslähtöinen sijoittaminen on viimeinen mahdollisuus. Ensiksi katsotaan, onko omassa palvelutuotannossa asiakkaalle sopivaa paikka, jos ei, sitten tarjotaan seuraavana palveluseteliä. Jos he eivät halua ottaa palveluseteliä, sitten mennään tähän prosessiin.

– Asiakaslähtöisessä prosessissa huomioidaan ihmisten erilaiset tarpeet. Sitten katsotaan, ketkä puitesopimuksessa mukana olevat yritykset pystyvät tarjoamaan. Tässä voi olla sijainnista kyse, voi olla, että tarvitaan suonensisäistä lääkitystä tai jotakin muuta, Pirskanen avaa heidän näkökulmaansa prosessiin.

Pohjois-Karjalan soteyrittäjien mukaan ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksessa asiakaslähtöiseen asumisen prosessiin valitaan mukaan vain muutamia mahdollisista puitesopimuskumppaneista.

– Nämä eivät ole edes y-tunnukseen sidottuja sopimuskumppaneita, vaan jopa yksittäisiä saman yrityksen asumisyksiköitä. Tämä menettelytapa on vastoin hankintalain henkeä ja voi olla syrjivä ehto, Blomberg avaa.

Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin tiivistää yrittäjäjärjestön kannan.

– Ymmärrämme, että asumispalveluiden kilpailutuksessa pisteytys on haastavaa. Siksi pitäisikin siirtyä täysin palveluseteliin. Palvelusetelitoimittajia ei tarvitse kilpailuttaa, kun kaikki ehdot täyttävät voivat tulla markkinoille.

Lisäksi yrittäjien keskuudessa on paljon keskustelua herättänyt se, että Siun sote pyrkii tällä hankinnalla polkemaan ostettavien palveluiden hintoja.

Hyväksy tai hylkää

Blombergin mielestä nämä ongelmat kiteyttävät hyvin sen todellisen vuoropuhelun ja osaamisen tarpeen, joita julkisten hankintojen kestävä toteuttaminen vaatii.

– Yritykset ovat kertoneet, että on saneltu hinta. Hyväksy tai hylkää. Sillä hinnalla, mikä on annettu, yritykset eivät pysty tuottamaan palveluita.

Siun Sote ja yrittäjät ovat erimielisiä myös olemassa olevien sopimusten tulkinnasta.

– Kun aikaisemmin kunnat ovat ostaneet määräaikaisella maksumääräyksellä tai -sitoumuksella, kun se sitoumus loppuu, onko se määräaikainen sopimus, joka loppuu, juristimme ovat todenneet, että on, Pirskanen sanoo.

Pirskasen mukaan he ovat kaikin hevosvoimin yrittäneet etsiä ennen kaikkea asiakkaan sekä myös palveluntuottajan ja Siun Soten kannalta järkevää ratkaisua.

* Juttua päivitetty klo 13.10: Loppupuolelle lisätty Satu Grekinin kommentti.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi