Julkiset hankinnat ja hankintalaki
Yrittäjät ja Kuntaliitto vaativat, ettei käsittelyä jatketa nykyisen eduskuntakauden aikana. Kuva: Getty Images

Yrittäjät ja Kuntaliitto vaativat: Hankintalain päivittämistä ei pidä jatkaa

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton mukaan eduskunnan ei tule käsitellä hankintalain päivittämistä kuluvan eduskuntakauden aikana.

Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee parhaillaan hankintalain päivittämistä. Valiokunnan tavoitteena on antaa mietintö täysistunnolle ennen eduskunnan vaalitaukoa.

Yrittäjät ja Kuntaliitto vaativat, ettei käsittelyä jatketa nykyisen eduskuntakauden aikana. Perusteluna on muun muassa se, että käsittelyssä olevat muutokset eivät perustu EU:n hankintadirektiiviin. Yrittäjien mukaan muutokset eivät helpota tai selkiytä hankintalain soveltamista. Pelkona on, että lakimuutokset hankaloittavat hankintojen tekemistä kunnissa ja vaikeuttavat yritysten vastaamista tarjouksiin.

– Kuntaliitto on jo pitkään esittänyt, että kuntia koskevaa sääntelyä kevennetään ja kansallisesta lisäsääntelystä pidättäydytään. Tämä koskee myös hankintalakia, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.

Karhusen mukaan kunta saa yrityksiltä tarjouksia sitä vähemmän, mitä enemmän hankinnalle asetetaan ehtoja tai monimutkaisia vertailuperusteita.

Yrittäjät on samoilla linjoilla.

– Varsinkin pienet yritykset karsiutuvat pois, jos hankinnasta tehdään kovin vaikeaa, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari sanoo.

”Hankinnat eivät kiinnosta yrityksiä”

Yrittäjät ja Kuntaliitto haluavat, että nyt esitetyn sijasta hankintalakia tulisi keventää siltä osin, kun EU-säädäntö sen mahdollistaa.

– Tällä erää hankinnat eivät kiinnosta yrityksiä, mikä on suuri ongelma. Väljentämällä hankintalakia helpotamme yritysten ja kuntien byrokratiaa. Näin saisimme lisää kilpailua, mikä puolestaan luo uusia innovaatioita, vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä säästää verovaroja, Jaskari toteaa.

Jaskarin ja Karhusen mukaan vastuullisuuteen ohjaavat kirjaukset tulisi tarvittaessa säätää erillisen lain avulla. Tämän katsotaan helpottavan hankintaprosessia.

– Hankintalakia on syytä yksinkertaistaa ja turhat mutkat on saatava sieltä pois. Kunnissa on huutava pula hankintaosaajista ja tilanne pahentuu, kun osaaminen jakaantuu kuntien ja hyvinvointialueiden välille, Karhunen sanoo.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus