4.8.2017 klo 08:06
Uutinen

Yrittäjät, jaksamiseen saa apua!

Yrittäjälle jaksaminen ja hyvinvointi on erittäin tärkeää. Yrittäjän vointi vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen, asiakkaisiin ja myös mahdollisiin työntekijöihin. Voinnin vahvistamiseen on tarjolla apua.

Yrittäjälle oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat keskeisiä kulmakiviä yrityksen pääoman, sen toimintaedellytyksien ja menestymisen kannalta. Moni yrittäjä kokee yrittämisen palkitsevana ja siihen liittyy vahva työn imun kokemus. Siinä on paljon hyvinvointia ja jaksamista vahvistavia elementtejä.

Mielenterveysseuran kyselyn perusteella noin neljännes yrittäjistä kokee työn siinä määrin kuormittavaksi, että se jo selvästi heikentää heidän hyvinvointiaan tai jaksamistaan. Työhön liittyvistä kuormitustekijöistä yrittäjillä korostuu erityisesti tulevaisuuden epävarmuus. Työssä kuormittuneisuutta lisäävät erityisesti jatkuva kiireen tunne, työn määrä ja epävarmuus.

– Yrittäjän liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamisen lisäksi on tärkeää varautua myös siihen, että omassa elämässä ja terveydessä voi sattua ennalta arvaamattomia asioita. Myös näihin riskeihin on syytä varautua, ja tunnistaa ajoissa oman jaksamisen rajat, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä muistuttaa.

Omaa hyvinvointia ja jaksamista kannattaa tarkastella aika ajoin. Miten pärjään stressin kanssa? Onko työn lisäksi myös vapaa-aikaa? Tapaanko muita ihmisiä? Onko aina kiire? Jos tarvitset apua yritykseen liittyvissä asioissa, tiedätkö mihin soitat? Entä jos jaksaminen alkaa loppua, miten toimit silloin?

Mielen hyvinvointia voi vahvistaa kuten fyysistä kuntoa, ja varsinkin toisten yrittäjien kanssa jakaminen vahvistaa. Yrittäjänä kannattaa panostaa myös omaan mielentaitoihin, koska niitä tarvitaan tiukoissa tilanteissa, hankalia tilanteita kohtaavat kaikki. Varsinkin jos on yksinyrittäjä, niin silloin verkostojen merkitys kasvaa peilauksen mahdollisuutena.

Hyvinvointikillasta apua

Hyvinvointitoimintaan kaivataan myös yrittäjien järjestöissä keinoja. Suomen Yrittäjät ovat Suomen Mielenterveysseuran kanssa kehittäneet Yrittäjien Hyvinvointikilta-toimintaa, jota on levitetty valtakunnallisesti eri alueiden kriisikeskusten ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Koulutuksessa jaetaan tietoa hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä niin, että yrittäjä pystyy huolehtimaan myös läheistensä ja työntekijöidensä hyvinvoinnista.

– Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikille yrittäjille olisi saatavilla Hyvinvointikilta-toimintaa yrittäjän asuinpaikasta riippumatta, Tiina Toivonen kertoo.

Yrittäjäkillan koulutus merkitsee henkilökohtaista kasvamista, ei sitä, että välttämättä kärsisi jostain ongelmasta tai kriisistä. Tulokset ja hyödyt tulevat koulutuksen käyneiden mukaan esiin ajan kanssa, silloin kun niitä tarvitsee.

Yrittäjille suunnattu kiltatoiminta auttaa vahvistamaan mielenterveystaitoja muuttuvissa tilanteissa. Yrittäjien hyvinvointikilta tarjoaa yrittäjille koulutusta, vertaisryhmiä ja tietoa.

Teksti: Maija Hansen ja Eeva Ketvel