21.12.2017 klo 09:18
Uutinen

Yrittäjät kannustaa sote-vaikuttajia tekemään rohkeita uudistuksia!

Valinnanvapaus on muutosvoima parempaan

Sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämistä on maassamme yritetty uudistaa jo reilun vuosikymmenen ajan. Toimijat ja päättäjät ovat yhtä mieltä uudistumisen tarpeesta. Savon Yrittäjät kannustaa pohjoissavolaisia sote-vaikuttajia tekemään rohkeita uudistuksia.

Savon Yrittäjien mielestä sote-uudistus ja valinnanvapaus on toteutettava. Ihmisten pitää päästä nopeammin hoitoon ja laadukkaat palvelut on pystyttävä tuottamaan nykyistä kustannustehokkaammin. Valinnanvapaus ei ole uhka, vaan muutosvoima, joka saa tämän tapahtumaan.

Asiakkaan valinnanvapaus on yrittäjäjärjestön mielestä liian monen asiantuntijaksi nimetyn henkilön toimesta turhaan tyrmätty. Sote-uudistuksen tavoitteena ovat sote-integraatio sekä yhdenvartaiset palvelut koko maassa. Valinnanvapauden on tarkoitettu parantavan ihmisten palveluihin pääsyä.

Savon Yrittäjien puheenjohtaja Yrjö Ronkainen uskoo, että monituottajamallilla tuotetut palvelut turvaavat ihmisten arjen myös maakunnan harvaan asutulla alueella.

– Asiakkaalle valinnanvapaus antaa oikeuden päättää, keneltä hän palvelunsa haluaa – jos et ole tyytyväinen, sinulla on oikeus jatkossa valita joku toinen. Asiakkaan oikeus ”äänestää jaloillaan” kannustaa palvelemaan hyvin. Emme edes osaa kuvitella, millaisia uusia innovaatioita ja yrityksiä sote-alalle syntyy, Ronkainen toteaa luottavaisin mielin.

Ison uudistuksen kriittinen arviointi on Ronkaisen mukaan tarpeen, mutta kauhukuvien maalaaminen ei hänen mukaan tuo sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tavoitetta yhtään lähemmäksi.

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset on pystyttävä turvaamaan

Hallituksen jälkimmäinen valinnanvapauslakiluonnos ottaa aikaisempaa paremmin huomioon myös pienten yritysten toimintaedellytykset. Korjattavaakin jää vielä, mutta moni ratkenneekin lopullisesti vasta maakunnan päätöksenteossa.

– Käynnissä olevat sote-pilottikokeilut ovat osoittaneet, että maakunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota pieniin sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrityksiin ja niiden mukaan pääsemiseen palveluiden tuottamisessa. Kun uudistuksen käytännön asiat mietitään pienten yritysten näkökulmasta, pääsevät kaikenkokoiset yritykset osallistumaan palveluiden tuottamiseen. Isot pärjäävät, jos pienetkin pärjäävät, muttei toisin päin. Näemme Savon Yrittäjissä asian vahvasti kuntiemme elinvoimakysymyksenä, toteaa Savon Yrittäjien sote-työryhmän puheenjohtaja Laura Sinisalo.

Savon Yrittäjien sote-työryhmän antoi lausuntonsa valinnanvapauslakiluonnoksesta määräaikaan mennessä. Työryhmä kannustaa yrittäjiä hankkimaan ennen uudistuksen voimaan tuloa hyviä verkostoja sekä tuotteistamaan omat palvelut mahdollisimman hyvin. Pohjois-Savossa starttaa vuoden 2018 alusta pienten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehittämishanke Sopien, johon kannattaa myös ehdottomasti osallistua.

Lisätietoja:
Savon Yrittäjät
Sote-työryhmän puheenjohtaja Laura Sinisalo, laura.sinisalo(at)nutrinet.fi, p. 040 7525 025
Yrjö Ronkainen, puheenjohtaja, p. 050 550 6969, p. 040 779 0245, yrjo.ronkainen(at)varpuke.fi