Tutkimustulos kertoo siitä, että yrittäjät kokevat selvästi muita enemmän, että ovat tarpeellisia ja arvostettuja, sanoo erikoistutkija Marko Nousiainen THL:ltä. Kuva: THL

Yrittäjät kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä selvästi suurimmaksi, kertoo THL:n tutkimus

Työnantajayrittäjillä on vahvin osallisuuden kokemus yhteiskunnassa. Palkkatyössä käyviin tai työttömiin verrattuna ero on iso.

– Tämä kertoo siitä, että yrittäjillä on vahva luottamus siihen, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä ja työhönsä. Se kertoo myös siitä, että he kokevat selvästi, että ovat tarpeellisia ja arvostettuja, sanoo erikoistutkija Marko Nousiainen THL:ltä.

THL:n kyselytutkimuksessa osallisuusindikaattori oli yrittäjillä selvästi korkein. Osallisuuden kokemus tarkoittaa muun muassa sitä, kuinka paljon ihminen kokee voivansa vaikuttaa elämäänsä ja ympäristöönsä ja miten merkityksellisenä hän kokee oman tekemisensä.

Kaikkein vahvin osallisuuden kokemus oli työnantajayrittäjillä, 84,9 pistettä asteikolla 1-100.  Yksinyrittäjien osallisuuden kokemus oli tasolla 81,6. Työntekijöillä tai viranhaltijoilla indikaattori oli lukemassa 77,2 ja niillä, jotka eivät käyneet työssä lukema oli 69,2. Tähän kuuluvat muun muassa eläkeläiset. Keskimäärin aikuisten osallisuuden kokemus oli tasolla 75,2.

Osallisuuden kokemus kertoo vaikutusmahdollisuuksien ja merkityksellisyyden kokemuksen lisäksi myös siitä millaisia henkilön suhteet ovat muihin ihmisiin, eli kokeeko hän, että kuuluu ryhmiin ja saa apua, ja että häntä arvostetaan ja tarvitaan yhteisössä, jossa hän elää, sanoo Nousiainen.

Suomalaiset arvostavat yrittäjyyttä

– Esimerkiksi sillä, että yrittäjät pystyvät vaikuttamaan omaan työhönsä on vaikutuksia siihen, että he kokevat vahvempaa osallisuutta. Yksi looginen selitys voi olla myös se, että henkilöt, jotka kokevat vahvaa osallisuutta, lähtevät yrittäjiksi tai pysyvät pidempään yrittäjinä, sanoo erikoistutkija Nousiainen.

Tutkimuksesta voi päätellä, että taloudellinen toimeliaisuus on selvästi yhteydessä kokonaishyvinvointiin. Yksi tekijä yrittäjien kokemuksen takana saattaa olla yhteiskunnassa koettu arvostus yrittäjiä kohtaan, arvioi THL:n Nousiainen.

Esimerkiksi EVA:n arvo- ja asennetutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta ajatteli (2019), että jos maassamme suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittämiseen, siitä hyötyisi koko yhteiskunta. Yrittäjien arvostus oli suurempaa kuin maan hallituksen.

Yrittäjien osuus niistä, jotka kokevat erittäin heikkoa osallisuutta indikaattorin lukemalla 50 tai vähemmän, oli kaikista väestöryhmistä pienin.

10 prosentilla aikuisista oli erittäin heikko osallisuuden kokemus. Kaiken kaikkiaan naiset kokivat jonkin verran miehiä vahvempaa osallisuutta.

Osallisuuden kokemus liittyy myös köyhyyden ja sairauden kokemuksiin, jotka siis luonnollisesti heikentävät osallisuuden kokemusta.  

Kyselytutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa monien tekijöiden yhteisvaikutuksia osallisuuden kokemukseen koko Suomen aikuisväestössä.

 THL:n tutkimuksessa oli mukana 5 943 henkilöä. Työantajayrittäjiä oli mukana 104 ja yksinyrittäjiä 234.

Eeva Pesonen