12.12.2017 klo 13:30
Uutinen

Yrittäjät: Luonnos mahdollistaa yrittäjien tuottamat sote-palvelut

– Sote-uudistus on vietävä maaliin. Se on hallituksen tärkein hanke koko vaalikaudella, puheenjohtaja Jyrki Mäkynen Suomen Yrittäjistä painottaa.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen luonnosta valinnanvapauslaiksi toteuttamiskelpoisena. Muutama korjaus tarvitaan, mutta lakiluonnos antaa hyvän pohjan uudistaa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ihmislähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi.

Yrittäjien mielestä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat parhaita keinoja toteuttaa laaja valinnanvapaus. Niiden käyttöönotto parantaa sekä yksilön oikeutta vaikuttaa omaan elämäänsä että kotimaisten pienten ja keskisuurten sote-yritysten mahdollisuuksia tuottaa palveluja eri puolilla Suomea. Myös sote-keskuksen kohtuullisen rajattu palveluvalikoima antaa tilaa yrittäjävetoisille sote-keskuksille.

– Valinnanvapauden tuoma toimintaympäristö ei ole yrittäjälle helppo. Kilpailu kovenee ja toimintamallit pitää arvioida uudelleen. Mutta olemme hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että nyt tarvitaan perustavaa laatua oleva systeeminen muutos, Jyrki Mäkynen sanoo.

– Hallituksen onnistumista mitataan sote-hankkeen onnistumisella, Mäkynen toteaa.

Pentikäinen: Valinnanvapauden arvioinnissa palattava asiaan

Suomen Yrittäjät ihmettelee, miksi sote-keskustelun on annettu luisua erikoissairaanhoidon olemassa olevia rakenteita puolustavien yksinpuheluksi.

– Liian moni kriitikko puolustaa omaa leipäpuutaan. Suomalainen sote ei ole täydellinen. Erityisesti erikoissairaanhoidossa on merkittävästi tehostettavaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Tällä hetkellä yksi ongelma on vertailukelpoisen tiedon puuttuminen. Maakunnat ja niiden liikelaitokset tulee velvoittaa käyttämään yhteistä kustannuslaskennan mallia. Vain näin kustannuksia voi verrata ja kohdentaa tehostamisvaatimukset oikein, Pentikäinen toteaa.

– On tärkeä antaa uudistajille työrauha eikä lietsoa turhaa epävarmuutta. Myös isojen terveysyhtiöiden pitää malttaa mielensä eikä toimia tavalla, joka synnyttää suuttumusta ja epäluottamusta, Pentikäinen korostaa.

Monituottajamalli tarpeen tavoitteisiin pääsemiseksi

Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden arvioinnissa on huomattava, miten uudistus vaikuttaa hoito- ja hoivapalveluihin, joita suurin osa kansalaisista eniten tarvitsee.

– Uskomme, että sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet yhdenvertaisten palvelujen paremmasta saatavuudesta toteutuvat, kun valinnanvapaus avaa pk-yrittäjille mahdollisuuden tuottaa näitä palveluja. Yrittäjyyden ja monituottajamallin kautta myös kustannuksia saadaan painettua alaspäin, Mäkynen sanoo.

Lausuntoaika valinnanvapauslainsäädännöstä päättyy perjantaina.

Lääkäripalveluyritykset: Soteuudistus saatava kasaan

Lääkäripalveluyritykset ry on huolissaan siitä, että soteuudistus saadaan kasaan.

– Soten kaatuminen taas kalkkiviivoille olisi valtava katastrofi. Eniten siitä kärsisivät hoidon ja hoivan tarpeessa olevat kansalaiset. Jos sote nyt kaatuu ja sen käytännön toteutus taas viivästyy vuosilla, syntyy Suomeen kaksinapainen palvelujärjestelmä, joka on hyvin eriarvoistava ja tehoton. Tällöin emme saavuta yhtään sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen huolehtii.

toimitus (at) yrittajat.fi