31.10.2018 klo 13:27
Uutinen

Yrittäjät mukana irtisanomislain valmistelussa – kokous jatkuu perjantaina

Irtisanomislain valmistelu alkoi työ- ja elinkeinoministeriön johdolla keskiviikkona. Suomen Yrittäjät pitää tarpeellisena, että lainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti yhteistyössä eri etujärjestöjen kanssa.

Kokoukseen osallistuivat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Suomen Yrittäjien, Akavan, EK:n, Kuntatyönantajien, SAK:n, STTK:n, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sekä valtiovarainministeriön edustajat.

– Keskiviikon kokouksessa ei tehty päätöksiä, vaan valmistelu jatkuu perjantaina. Keskustelu oli avointa ja rakentavaa, kertoo kokoukseen osallistunut Suomen Yrittäjien työmarkkina-asiantuntija Atte Rytkönen.

Tapaamisen aiheena olivat henkilöperusteiseen irtisanomiseen liittyvien säännösmuutosten perustelut. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti siitä, millä tavoin työnantajan henkilöstömäärän tulisi vaikuttaa irtisanomisperustetta koskevassa kokonaisharkinnassa ja millä tavoin näiden seikkojen tulisi ilmetä esityksen perusteluissa.

Tapaaminen oli jatkoa hallituksen palkansaajajärjestöille 25. lokakuuta tekemälle esitykselle. Hallitus haluaa varmistaa työsopimuslain muutoksella, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otettaisiin riittävällä tavalla huomioon henkilöperusteista irtisanomisperustetta arvioitaessa. Tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. Esityksessä ei enää määritellä yrityksen kokoa.

Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle marraskuun 2018 alkupuoliskolla.

– Suomen Yrittäjien tavoitteena ja edellytyksenä on, että esitetyn muutoksen perustelut kirjoitetaan siten, että työllistämisen kynnys erityisesti pienissä yrityksissä tosiasiassa madaltuu, Rytkönen korostaa.

Kolmikannassa eri näkemykset esille, ei veto-oikeutta

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että lainsäädäntöä valmistellaan yhteistyössä eri etujärjestöjen kanssa, ns. kolmikantaisesti.

– Tällöin saadaan pöydälle erilaiset näkemykset ja osapuolten asiantuntemus tulee tehokkaasti hyödynnettyä. Sellaista kolmikantaa emme kuitenkaan kannata, joka antaa jollekin toimijalle oikeuden estää lainsäädäntöuudistusten tekeminen. Työmarkkinajärjestöt ovat perinteisesti tarkoittaneet kolmikannalla tällaista veto-oikeuden sisältävää järjestelmää, kommentoi Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Kolmikantaisessa valmistelussa osapuolia ovat työnantajajärjestöt, työntekijäjärjestöt ja hallitus.

– Suomen Yrittäjät on jo pitkään ollut yksi osapuoli kolmikantaisissa työryhmissä, joissa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellaan työlainsäädännön muutoksia. Samoin STM:n johtamassa valmistelussa olemme olleet myös jo vuosia ja osallistuminen on lisääntynyt kuluvalla vaalikaudella kaikissa sosiaalivakuutusasioissa, Makkula kertoo.

Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi

Kuva: Valtioneuvoston kuvapankki

Muita kiinnostavia aiheita