29.5.2017 klo 09:31
Uutinen

Yrittäjät ovat vahvasti mukana luomassa Keski-Suomen maakunnan kasvupalveluja

Keski-Suomen kasvupalvelun asiantuntijaryhmä kuuli 24.5. kokouksessaan yrittäjien terveiset.

Yrityksen kasvutarinan kertoi Lennu Keinänen Paytrail Oyj:stä

– Yritys tarvitsee kasvunsa tueksi ulkopuolista rahoitusta. Tarvitaan myös aktiivisia neuvonantajia ja hallitustyöskentelyyn ulkopuolista näkemystä, totesi Lennu Keinänen.

– Julkiset rahoituspalvelut ovat kunnossa, vaikka kokonaisuuden ymmärtäminen onkin välillä vaikeaa. Tulevilta kasvupalveluilta toivon selkeyttä, yrityksen kasvun esteet on minimoitava, sanoo Keinänen.

Lennu Keinänen nosti esityksessään esille myös, että yritystä tulisi auttaa verkostoitumaan alkutaipalellaan.

Yritysten kasvun sparrausprosessi
Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen esitteli yrittäjien toiveita kasvupalveluihin liittyen ja esityksen kasvun sparrausprosessista yrityksille.

Esityksessä korostetaan, että yrityksiä ei tule käsitellä yhtenä suurena massana, vaan niille tulee tarjota palveluja kasvupotentiaalin ja tarpeiden mukaisesti. Ryhmittelemällä yritykset niiden nykytilanteen pohjalta on mahdollista rakentaa vaikuttavuudeltaan tehokkaampia palveluja eri tilanteessa oleville yrityksille.

– Yritykset toivovat mahdollisuutta valita itse tarvitsemaansa osaamista tai tukea. Julkisen toimijan roolina on ensisijaisesti toimia integraattorina palvelujen tarvitsijoiden ja tarjoajien välillä, sanoo Salminen.

– Olisiko mahdollista, että kasvuhaluinen yritys saisi sekä rahoituksen, yhteisön, että osaamisen yhden toimijan kautta, kysyy Petri Salminen

Kasvun sparrausprosessi
Yrittäjien esitys kasvun sparrauprosessiksi on rakennettu kolmeen vaiheeseen 1) innostaminen, 2) kokeilujen ja toimenpiteiden käynnistäminen sekä 3) kasvuvaiheeseen.

Keski-Suomessa kasvuun innostamiseen on jo olemassa toimintamalleja, joita kannattaa hyödyntää ja kehittää osana maakunnallisia kasvupalveluja. Rahoituksen näkökulmasta starttirahan ja innovaatiosetelin kaltaiset toimintamallit mahdollistavat ensimmäisten kokeilujen toteuttamisen.

Kasvutoimenpiteiden käynnistämisessä maakunnan kasvupalveluiden rooli on mahdollistaa kokeilujen toteuttaminen ja pyrkiä yhdistämään laadukas palvelutarjonta, liiketoimintaosaajat ja kasvua hakevat yritykset toisiinsa.

Yrityksen kasvuvaiheessa yksityisten kansainvälistymispalvelujen, oppilaitosten kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisten opiskelijoiden sekä Team Finland (Business Finland) – palvelujen tulisi olla mahdollisimman vaivattomasti yritysten hyödynnettävissä.

Maakunnan kasvupalveluiden näkökulmasta olennaista on edesauttaa kasvuvaiheessa olevan yrityksen ja tarvittavan osaamisen kohtaamista. Integraattorin ja rahoittajan roolista käsin maakunnan on mahdollista luoda toimintamalleja ja kohtaamisia, joissa kasvuvaiheessa olevia yrityksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä suurempien tai tavoitelluilla kohdemarkkinoilla jo toimivien yritysten kanssa.

– Maakuntauudistuksen kasvupalveluryhmä kiittää yrittäjiä esityksistä. Ryhmän on tärkeä tietää mitä yritykset tarvitsevat ja kuinka tarvittavat palvelut olisi jatkossa tuotettava. Näitä ehdotuksia ja kokouksessa käytyä keskustelua hyödynnetään työryhmän työn loppuraportissa, sanoo Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki.

Keski-Suomen kasvupalvelun asiantuntijaryhmä on kokouksissaan valmistellut Keski-Suomen kasvupalveluita osana uuden maakunnan tehtäviä. Keski-Suomen kasvupalveluin missio on:
Kasvupalvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Kasvupalvelulla tuetaan ja ohjataan Keski-Suomen talouskehitystä, uuden työn ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisätietoja

Keski-Suomen TE-toimisto
Tuula Säynätmäki, p. 0295 046 050

Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja
Petri Salminen, p. 0400 608 812
petri.salminen(at)salminen-tikka.fi

Lennu Keinänen, p. 044 776 7827
lennu.keinanen(at)flashnode.com

Kasvupalvelutyöryhmän aineistot löytyvät täältä (www.ks2019.fi)